Abecední seznam andělů


Andělé se objevují v podobě, kterou jsme schopni pochopit. Někdo je vidí jako lidské bytosti, jiný jako světlo. Když s nimi navážeme kontakt, můžeme se dostat do různých rovin. To, na jakou rovinu vibrací anděla se dostaneme, závisí na stupni naší duchovní úrovně, ne na tom, s čím se na anděla obrátíme.

Andělé ochránci jsou andělé, kteří stojí osobně po boku každého z nás. Andělé nás nikdy neopouštějí. Stojí při nás. Jakmile je poprosíme o pomoc, dostaneme ji.

A

A'albiel - anděl ve službách archanděla Michaela
Aban - anděl října. On také vládne 10 dnům měsíce
Abariel - anděl obřadního magického průběhu užívaného pro invokaci
Abasdarhon - nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny
Abdals (náhradníci) - 70 tajemných duchů, jejichž identita je známá jen bohu a jejichž řízením svět pokračuje. Když jeden z nich umře (oni nejsou nesmrtelní) další je tajně jmenován Bohem
Abrid - anděl letní rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
Abel - Anděl čtvrtých nebes rozhodující v den Páně, jeden z 12-ti sil, které soudí duši po jejím příchodu do nebe.
Abuzohar - jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Aciel - padlý anděl?
Acheliah - způsobuje zaujetí jiných pro tebe
Achaiah - on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody
Adatiel - umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly anděl?
Adnachiel - panuje nad znamením Lukostřelce. Ti, kdo se narodí v tomto znamením, se k němu mohou modlit za zvláštní ochranu a požehnání, ostatní za duchovní dar svobody, poctivosti a družnosti
Adnai - anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel - anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
Aduachiel - anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce.
Af Bri - anděl provádějící kontrolu nad deštěm
Afriel - uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Afsi khof - anděl panující měsícům červenci a srpnu
Aftiel - anděl soumraku
Agiel - jehož jméno je vepsáno do prvního pentagramu planety Merkur. Je vedoucí inteligence planety Saturn
Aha - anděl řady panství, duch ohně užívaného v kabalistických magických operacích
Ahadiel - andělský prosazovatel zákona
Akatriel(Akrasiel) - anděl odkrývající božské mystéria a anděl výzvy
Alimon - ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi
Altarib - anděl, který cvičí vládě nad zimou. On může být vyvolán v magickém obřadu
Amabael - anděl s panstvím nad zimou
Amabiel - anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Amaliel - anděl trestu a slabosti
Amatiel - drží panství nad ročním obdobím jara. Obracíme se na tohoto anděla k pěstovaní naděje, znovuzrození, nových začátků a pozitivních očekávání v našem srdci a mysli
Ambriel - tento anděl nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany. Ambriel řídí znamení Blíženců a měsíce května. Ti, co jsou narozeni pod tímto znamením se modlí k Ambrielovi za zvláštní požehnání a ochranu
Amitiel - anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti
Anachiel - pomáhá vám jednat s lidmi
Anael - jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, anděl studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. On kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl (?)
Anafiel - šéf soudu andělů
Anahita - ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je "neposkvrněná, je duchem vody a země"
Ananiel - jeden z početných strážců jižního větru
Anauel - anděl chránící obchod a bankovnictví
Anfial - jeden z 64 andělů správců nebeské dvorany
Anděl listopadu - anděl listopadu. On je andělem pokory
Andělé podzimu - Guabarel a Tarquam
Andělé porodu
Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu (Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel...)
Andělé ohně - Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel
Andělé skrytých věcí - Satarel a Gethel
Andělé lásky - Theliel, Rahmiel, Raphael a Donquel
Andělé příbytku luny - tam je 28 andělů
Anděl mléka v Zoroastrianismu - anděl strážný skotu Andělé peněz - Uriel, Ariel, Anauel and Rauel
Andělé 12 měsíců - tam jsou andělé pro každý měsíc roku
Andělé svátostí oltářních - Raziel, Gabriel, Zizuph. Gabriel je známý jako "duch svátostí oltářních"
Andělé modlitby - sedm andělů zprostředkujících modlitby našemu stvořiteli (Akatriel, Gabriel, Metatron, Raphael, Sandalphon, Sizouse a Michael)
Andělé deště - Matriel, Matarel, Matariel, Ridya a Zalbesal
Andělé ročních období - řídící andělé čtyř ročních období
Andělé služby(ptáci nebes)- tito andělé mají šest křídel
Andělé léta - Gargatel,Gaviel a Tariel. Tubiel je hlava léta
Andělé neděle - neděle je ovlivněná sluncem. Michael je primární anděl neděle, ale každá hodina má svého sekundárního anděla. Tito andělé jsou, počínaje první hodinou - Michael, Anael, Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel, Samael, Michael, Anael, Raphael, Gabriel a Cassiel
Andělé slz - Sandalphon a Cassiel
Andělé rostlinstva - Sealiah a Sofie
Andělé vetru - Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel
Andělé zimy - Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů je Altrib nebo Attaris
Angerecton - anděl vyvolaný v magickém obřadu, výslovně při vzývání dýmu
Aniel - jeden z početných andělských stráží vrat západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny
Anitor - vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu
Anixiel - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel luny
Anthriel - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Anunna - andělé, kteří jsou pozemskými duchy
Apollyon/Abaddon(Ničitel) - hlídač propasti
Apragsin - božský posel povolaný Bohem k meči
Aquariel - otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji
Aralim - přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu
Arariel (Azareel, Uzziel) - nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám země a je andělem rybářů
Arathiel - anděl prvního hodiny noci
Arauchia - anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží
Arbatel - anděl odhalení
Archer - řídící duch Vodnáře
Archons - andělé postaveni národy. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel
Ardarel - anděl ohně
Ardouisur - ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným "dárcem živé vody"
Arehanah - ukazuje vám cestu k vznešenému životu
Arel - anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v obřadu magie. Anděl zdravého rozumu
Arella - posel
Arial - anděl vedoucí lidskou duši k věčnosti, nebesům nebo peklu
Arias - anděl vůně
Ariel - lvice boží, vzdušný nebo vodní éterický duch. Velký anděl nových začátků v živote, padlý anděl(?)
Armisael - anděl lůna
Arzal - jeden z čtyř andělů, kteří jsou "skvělí a laskaví andělé". Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Asaph - vůdce houfu andělu opěvujících Boha
Asasiel - anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem a Cassielem
Ashriel - jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou. On je anděl, který oddělí duši od těla v době smrti. On může také vyléčit hloupost
Asmodej - anděl ničitel, padlý anděl(?)
Asron (slib boží) - šéf 63 strážných andělů sedmi nebes
Assiel - anděl hojivý
Ataphiel - anděl podpírající nebesa třemi prsty
Atar - duch ohně
Attaris - zdroj známek zimy
Atel - anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu
Athanatos - kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých pokladů Attarib - jeden z ctyř andělů zimy a zdroj známek zimy
Atuesuel - jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je povolán "vykouřit netvory pekla"
Auel - anděl slunce
Auphanim - učí magii a okultním vědám
Auphonim - anděl cestování a sportu
Auriel(světlo boží) - jeden z 72 andělů zvěrokruhu
Ausiul - anděl s panstvím nad Vodnářem
Ayib - duch planety Venuše
Aymelek - anděl Měsíce
Ayscher - služební anděl pro kabalisty v magických obřadech
Azacachia - anděl porážky všech nepřátel
Azael(koho bůh posílí) - jeden z 2 andělů, další je Ouza(Aza). Oni sestoupili z nebes a byli svrženi, hlídač skrytých pokladů
Azariel - anděl léčivé vody země
Azbuga(h) - jeden z 8 velkých trůnů andělských
Azer - anděl elementu ohně
Azliel - anděl vzývání
Azrael - anděl smrti

B

Babiel - anděl ctnosti, kuráže a motivace
Bagdial - anděl pečující o nové příchozí v nižších nebesech. Říká se, že je smyšlený
Bahram - anděl vítězství
Balidet - sobotní anděl vzduchu
Ballaton - anděl objevující se na externím kruhu pentagramu Šalamouna
Balthial - jeden z sedmi planetárních andělů a stojí nad duchem žárlivosti
Barachiel - hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými dušemi na všech jejich cestách k nebeskému domovu
Baradi'el - anděl třetích nebes
Barakiel (Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) - laskavý anděl úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení, jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphu
Barbiel - (Burbiel?), anděl října, padlý anděl(?), činí člověka nezranitelným
Barchiel - anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
Bardiel - jeden ze dvou andělů krupobití
Bareschas(začátek) - velký anděl vyvolaný k opatření ženy
Bariel - anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a budoucího znovuzrození
Barkiel - anděl osvícení (Uriel také měl tento titul).
Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspěšný v bojování s démony
Barpharanges - anděl trestu
Bartzachiah - zastavuje bezuzdnost
Baruch (požehnaný) - vedoucí anděl strážný stromu života
Bathor - jeden z sedmi Olympijských duchů, známý jako správce nebes
Beburos - jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa"
Bedaliel - dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub - Pán much, padlý anděl(?)
Behemiel - anděl s panstvím nad bestiemi
Belial - padlý anděl(?), duch falše
Ben Nez (jestřáb) - jméno pro anděla Rubiel/Ruhiel. Ben Nez cvičí vládu nad větrem
Benad Hasche (dcery boží) - ženští andělé uctívání Araby
Betheuel - jeden z řídících andělů zvěrokruhu
Blaef - páteční anděl vzduchu
Boel (bůh je v něm) - jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.
Bualu - jeden z andělů všemohoucnosti
Burchat - anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích. On řídí neděli a je jedním z poslů Slunce
Butator - anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne

C

Cabriel - anděl s panstvím nad znamením Vodnáře. On je jedním z šesti andělů dlících nad čtyřmi částmi nebes
Cadmiel - anděl zajištující dosažení lidských osudů
Cafiel - padlý anděl(?), způsobuje bouřku
Cahetel - jeden z 8 seraphimů, zvetšuje a zlepšuje plodiny, jeden z 72 andělů uchovávajících jméno boží. S ním koresponduje anděl Asicat
Calliel - jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství
Caluel - anděl středy. Spolu s Callielem má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
Camael (Kemuel) (Kamael) - anděl z řady sil, personifikace božské spravedlnosti, anděl krásy, radosti, štěstí a síly v mezilidských vztazích, seraph (?), padlý anděl(?)
Cambiel - vládce znamení Vodnáře a anděl deváté hodiny. Anděl pro pro zvýšení inteligence
Cambill - anděl osmé hodiny noci
Capabile - jeden ze tří andělských poslů Slunce
Caphriel (silný anděl) - šéf vládce sedmého dne, on je vyvolaný při zaklínání planety Saturn
Caracasa - anděl jara spolu s Corem, Amatielem a Comissorosem
Cassiel - vládce soboty. Anděl osamělosti a slz
Castiel - anděl čtvrtku
Cathetel - tento anděl strážný zahrady zvyšuje růst plodů a udržuje je zdravé. Cathetel inspiruje lidskou rasu v milování všech bytostí přírody.
Cedr - anděl řídící jih
Chabalym - seraph nebo cherubín vyvolaný v kabalistickém magickém obřadu
Chaioth - dává představivost a fantazii
Chaldkydri - archanděl paprsků Slunce, uprostřed mezi cherubem a seraphem. Oni mají 12 křídel
Chamuel - tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
Chamyel - jeden z 15 trůnů
Charbiel - anděl společného osudu
Charman - anděl jedenácté hodiny noci
Charms - anděl deváté hodiny dne
Charoum - anděl předsedající směru sever. My obrátíme se na Charoum pro schopnost ocenit mlčení a držení tajemství. Zajišťuje zemi před nadbytkem deště, záplavy a vichřice
Chasan - anděl vzduchu
Chaschmalim - anděl brilantních myšlenek a vynálezů
Chasmali - učit hypnotickému svádění
Chassan - dává síla a kontrola
Chassiel - jeden z duchů Slunce
Chaylon - seraph nebo cherub vyvolaný v obřadu magie
Chayo - trůn vyvolaný v magických zaklínáních. Jeden z 15 andělů uvedených v šesté a sedmé knize Mojžíšově
Chayyiel - šéf svatých (cherub)
Cheratiel - anděl šesté hodiny noci
Cheriour (strašný anděl) - On potrestá zločin a stíhá kriminálníky
Chermes - anděl deváté hodiny noci
Chismael - duch planety Jupiter
Chockmahel - tvoří námluvy k dalšímu sexu
Chosniel (kryt) - anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce
Colopatiron - anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomický, tvořivý, duchovní nebo psychologický
Comato(s) - vyvolaný anděl
Commissoros - jeden z čtyř andělů jara
Corabael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích, vyvolaný ze Západu
Corat - páteční anděl vzduchu, vyvolaný z Východu, bydlící v třetích nebesích
Cruciel - anděl třetí hodiny noci
Cupra - zosobnění světla

D

Dagiel - anděl s panstvím nad rybami
Dalquiel - jeden ze tří princů třetích nebes, další dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnounad ohněm
Damabiah - anděl řady andělů s panstvím nad staviteli lodí
Dameal - anděl úterý přebývající v pátých nebesích
Daniel (bůh je můj soudce) - anděl řady knížectví, pravděpodobně jeden ze skupiny padlých andělů, drží moc nad právníky
Darel - správce světla, on je andělem "první pomoci", On je odpovědný za realizaci světla a milujících energií
Degaliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího pentagramu planety Venuše
Derdekea - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matka
Devecia - dává rovnováhu, klid a mír
Dina - učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát různých jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti, znalosti a lásce k učení
Diniel - on je anděl " vázající jazyk vládce"
Djibril - pravdivý duch
Djin - pomocník archanděla Gabriela, on je král sféry ohně
Donachiel - poskytuje všem citům cíl
Donel - jeden z početných andělských stráží
Donquel - anděl lásky
Douma(h) - anděl mlčení a ticha smrti
Dracon - anděl šesté hodiny noční
Drop - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva
Duchiel - anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé

E

Egalmiel - on je andělem přitažlivosti
Eheres - anděl vyvolaný hněvem
Eiael - anděl s panstvím nad okultními vědami a dlouhověkostí, je vyvolán žalmem 36
Eirnilus - anděl s panstvím nad ovocem, on je také jeden z duchů šesté hodiny
Eistibus - duch věštby, jeden z duchů čtvrté hodiny
El-Adrel - anděl vyvolaný hudbou
El Auria - anděl plamenu a je srovnáván s Ourielem nebo Urielem
El El - jeden z andělských stráží
Elamiz - anděl jedenácté hodiny noční
Elimiel - anděl inteligence
Eloa - ženský anděl narozený ze slz Ježíše
Elomeel - jeden z vedoucích andělů ročních období
Elomnia - jeden z vedoucích andělů třetích výšek
Enediel - jeden z 28 anděl 28 příbytků Měsíce
Enejie - anděl pečetě vyvolaný v magickém obřadu
Eoluth - cherub pro serapha užívaného kabalistou
Erosoti - anděl Marsu
Eschiel - anděl zastavující sebezničení
Esme - laskavý ochránce
Espiacent - anděl úspěchu práce
Ethnarchs - andělé s pravomocí nad národy
Eth (čas) - andělská síla zajišťující, aby "všechny události probíhaly v jejich stanovené lhůtě"
Euchey - anděl vyvolaný zaříkáváním zlých duchů
Eudaemon (Daemon) - dobrý duch, jeden z řeckých termínů pro anděly
Eurabatres - anděl planety Venuše
Ezechiel - archanděl Ezechiel, anděl smrti a přetvoření
Ezgadi - andělské jméno použité v kouzelnickém obřadu pro úspěšné dokončení cest
Ezrieli - andělské jméno nalezené na Aramejském svitku z Mrtvého moře

F

Famiel - páteční anděl vzduchu, pobývá v třetích nebesích
Favardin - anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden z cherubínů
Fracie - úterní anděl, pobývá v patých nebesích
Fromzon - anděl třetí hodiny noční
Furlac - anděl země
Futiniel - anděl páté hodiny denní

G

Gabi - sladká forma Gabriela
Gabriel(bůh je má síla) - jeden ze dvou nejvyšších andělů, on je anděl milosrdenství, snu, nositel zpráv, zmrtvýchvstání, pomsty, smrti a odhalení. On je vládnoucí anděl prvních nebes. On je archandělem a poslem Boha. On je prostředník mezi nebesy a zemí On je andělem ledna
Gabuthelon - anděl patřící mezi devět andělů, jež panují "na konci světa"
Galearii(pozemní síly sloužící) - Galearii jsou nejnižší pozice andělů
Galgaliel - šéf andělů kola Měsíce
Galmon - andělský strážce čtvrtých nebes
Gamiel - nejvyšší vládnoucí anděl první hodiny noční
Gargatel - jeden ze tří andělů léta. On jedná v konjunkci s Tariel a Gaviek
Gaspard - duch vyvolaný v magickém obřadu
Gazardiel - anděl s panstvím nad Sluncem, modlíme se k němu za nevinnost, obnovu, probuzení a osvícení
Gedariah - dohlížející šéf andělů třetích nebes
Geliel - jeden z 28 andělů řízení 28 sídel Měsíce
Geno - anděl řady sil
Germael(majestát boha) - anděl seslaný Bohem stvořit Adama z prachu (také Gabriel)
Gethel - anděl postavený nad skrytými věcmi
Ghedoriah - mění špatnou osobnost na dobrou
Giel - anděl s panstvím nad znamením Blíženců
Glauron nebo Glaura - prospěšný duch vzduchu
Glmarij - anděl třetí hodiny dne
Gmial - jeden z 64 strážců sedmých nebes
Gonael - jeden z početných stráží bran Severu
Gotzone - posel
Gradiel (moc boží) - anděl planety Mars
Grasgarben - on řídí znamení Vah
Gurid - anděl letní rovnodennosti, efektivní proti zlému oku
Gutrix - anděl čtvrtka

H

Haatan - duch ukrývající poklady
Habbiel - pondělní anděl prvních nebes, on nás obrací k loajální lásce a romanci
Hadakiel - on řídí znamení Vah
Hadiya - průvodce po spravedlnosti
Hafaza - skupina andělů, oni chrání lidi před džiny, lidmi a satanem
Hahahel (Hahael) - anděl řady ctností, chrání misionáře
Hahaiah - On ovlivňuje mysl a odhaluje skryté mystéria
Hakamiah - jeden z cherubů (vyvolaný proti zrádcům) a ochránce Francie
Hakem - andělská stráž čtvrtých nebes
Halacho - duch náklonnosti a duch jedenácté hodiny
Halliza - jméno anděla
Haludiel - anděl čtvrtých nebes seslaný den Páně
Ham Meyuchad - anděl
Hamal - anděl s panstvím nad vodou
Hamaliel - anděl měsíce srpna, vládce rady ctnosti, vládce nad znamením Panny
Hamatiel - řídí znamení Panny
Hamied (Miracles) - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuvěřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Hananiel(milost daná bohem) - vládce ročních období, archanděl
Haniel (Anael) - šéf řady ctností, jeden ze 7 archandělů, vládce prosince
Hannuel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Hantiel - anděl třetí hodiny denní
Haqadesh - zastavuje duševní útoky
Harabael - anděl s panstvím nad zemí
Harahel - ochránce knihoven, archívů, škol a univerzit
Harshiel - váže kouzelníky (spolu s Michalem, Gabrielem, Sarphielem a Azraelem)
Harudha - ženský anděl vládnoucí elementu vodě
Harviel - andělská stráž druhých nebes
Hasmed - anděl zničení a jeden z pěti andělů potrestání
Hasmodia - duch Měsíce
Hatiphas - duch nádhery
Haven - jeden z 12 duchů vládnoucí 12 hodinám dne, je duchem důstojnosti
Hayyel - chrání divoká zvířata spolu s Thurielem, Mtniel a Jehiel
He'el - vládce ročních období
Heiglot - anděl sněhových bouří
Helemmelek - anděl řídící jedno z ročních období
Helison - jeden z pěti andělů výšin. Dalšími jsou Alimiel, Gabriel, Barachiel a Lebes
Hismael - duch planety Jupiter
Hizarbin - duch moře a jeden z duchů druhé hodiny
Hizkiel - jeden z početných stráží v severní bráně
Hngel - anděl letni rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
Hod - objevuje přátele, nepřátele a tajemství mysli
Hodniel - anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů
Hormuz - anděl mající v péči první den Měsíce
Humastrav - pondělní anděl, dlí v prvních nebesích
Husael - anděl sloužící v třetích nebesích
Hypezokos (květ ohně) - jeden z nezbytných, účinných a elementárních pravidel
Hyperachii - skupina archandělů řídící vesmír

I

Iacoajul - anděl jedenácté hodiny noční
Iadara - anděl řízený znamením Panny
Iahhel - inspiruje k rozjímání a osvícení. Dozírá nad filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci
Iahmel - anděl s panstvím nad vzduchem
Iax - anděl při emočních potížích
Iciriel - jeden z 28 andělů vládnoucí 28 sídel Měsíce
Idrael - andělská stráž páté nebeské síně
Iedidiel - anděl povolaný v obřadu vzývání
Ieiaiel - anděl budoucnosti
Ielahiah - on chrání smírčí soudce
Ietuqiel - anděl vyvolaný ženami v porodu
Ikkar Sof - andělský vládce měsíců ledna a února
Imriel(výmluvnost bozi) - andělský vládce měsíců května a června
In Hii - jeden z andělů Polárky
Ioelet - anděl vyvolaný k vymítání démonů
Iofiel (Yofiel, Zophiel) - jeden z 7 archandělů šéf řady mocí
Ionel - archanděl zdraví
Irel - anděl obývající pátá nebesa. On vládne úterý
Irin (hlídači) - dvojice andělů dlící v šestých nebesích. Irin, spolu s dvojčetem Qaddisin představují vrchní soud nebeského dvoru
Isda - anděl jídla
Ishim - zvyky/fetiše/hříchy
Ishliah - jeden z andělů řídících Východ
Isma'il - anděl strážný vyvolaný v obřadu zaříkání a dlící v prvních nebesích
Ismoli - velká utěšitelka. Vládce andělů vzduchu, která operuje v pondělí
Israfel - tento anděl hudby inspiruje lidi zpívat, hrát na hudební nástroje a skládat hudbu
Ithuriel(objev boží) - anděl pomáhající zastavit kouření a všechny touhy
Itkal - anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi
Itqal - anděl citu

J

Jael - jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí znamení Vah
Janiel - anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý
Jariel - anděl božské tváře
Jazar - anděl, který si vynutí lásku. Také anděl sedmé hodiny dne
Jazar - génius, který "přinutí lásku". Také sedmé hodiny dne
Jeduthun - on je Pán sboru v nebi
Jehoel - on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on je princem přítomnosti
Jehudiel - vládce pohybu nebeské sféry
Jehuel - princ ohně
Jeliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím
Jerazol - anděl síly
Jeu - velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu
Jhudiel - nositel boží milosrdné lásky
Jophiel (tvořivá síla) - učí nás vědomě objevit světlo uvnitř
Joustriel - anděl šesté hodiny dne
Jukar - princ nad všemi anděly
Jehudiel (ten, který se ptal boha) - vládce pohybů nebeské sféry

K

Kabniel - anděl vyvolaný pro vyléčení hlouposti
Kabshiel - anděl udělující přízeň a sílu.
Kadi(el) - páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Kakabel - jeden z andělů souhvězdí
Kamali - duch ochránce
Kandile - jeden z devíti svatých andělů
Karoz - andělský zpravodaj
Katzfiel - andělský princ meče a strážce šestých nebes
Kemiel - jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu
Kepharel - anděl stromu granátového jablka
Kerub - anděl knih a moudrosti, porážky ďáblů
Kerubim - anděl vašich dcer
Kfial - jeden z 64 andělů dohlížejících nad sedmími nebesy
Kirtabus - duch jazyků a deváté hodiny
Kmiel - působí proti zlému oku
Kokaviel - anděl povolující nemožné věci
Korniel - jeden z početných andělských stráží
Kotecha - anděl pečeti
Kutiel - anděl vyvolaný v souvislosti s používáním božských tyčinek
Kyriel - jeden z 28 andělů řídících 28 sídel Měsíce

L

Labezerin - duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne
Labusi - jeden z 5 andělů všemohoucnosti
Lahariel - anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
Lamach - anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
Lemanael - duch Měsíce
Lamediel - anděl čtvrté hodiny noci
Larzod - jeden z "skvělých a benevolentních andělů", pro získání nějakých moudrostí Stvořitele
Lazai - anděl vyvolaný v zaříkání ohně
Lebes - jeden z hlavních andělů
Lecabel - anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím, a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno boží
Lelahel - anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním, vědou a bohatstvím
Leliel - jeden z andělských vládců noci
Lepha - anděl pečetě
Liwet - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos - nejstarší anděl
Luel - anděl vyvolaný užitím božských tyčinek
Lucifer(světlonoš) - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý anděl
Luma'il - anděl strážný

M

Madimel - anděl zastavující chudobu a obavy
Mach - anděl vzývání neviditelného
Machidiel(plnost boha) - řídí měsíc březen, při vzýváni tužeb dívek
Madan - anděl panující nad planetou Merkur
Mador - anděl čtvrté nebeské síně
Mael - vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes
Mahadeo - jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce, Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav
Mahananel - jeden z početných strážců Severního větru
Mahariel - anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné lidi
Mahzian - anděl udělující zrak
Maion - anděl s panstvím nad planetou Saturn
Maktiel - anděl s panstvím nad stromy
Malachim - anděl magie a metafyziky
Malaika - anděl
Malkiel - přináší úspěch
Maltiel - páteční anděl vládce v třetích nebesích, učitel anděle Elijah
Mamarao - léčí duševní potíže
Manakel - anděl vodních živočichů
Manu - anděl osudu
Margiviel - anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes
Marguel - padlý anděl(?)
Maroch - anděl páté hodiny dne
Mastho - duch klamu. On je jeden z nálad desáté hodiny
Matarel - anděl deště. On je jeden z vládců světa
Mathlai - anděl středy a vládce třetích nebes
Mebahiah - anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím
Mehiel - anděl chránící profesory, řečníky a autory
Melakim - anděl dětského bezpečí
Melech - anděl řady sil
Melek - anděl
Melioth - jeden z devíti andělů řídících běh nebes a země
Melkajal - andělský vládce března
Memuneh - anděl snů
Mercury - anděl pokroku
Meresijm - anděl první hodiny dne
Meros - anděl deváté hodiny dne
Meriarijim - hlavní anděl noci
Messiach - anděl vyvolaný vzýváním
Metatron - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce. Metatron je považovaný za mocnější než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji
Meshabber - anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi - velká utěšitelka
Micah (božský plán) - dozírá na duchovní vývoj
Michael - andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost, pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost, trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré. Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých časech
Michal - anděl obhajoby a božské ochrany
Midael - šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků
Miel - anděl středy a jeden z andělů planety Merkur
Mihr - anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci.
Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou
Mikael - anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků
Mikhar - jedna z nebeských sil s panstvím nad jarními vodami
Mikiel - jeden z andělů zvěrokruhu
Miniel - velký anděl navozující lásku v jinak chladné a neochotné dívce
Miri - anděl hodiny
Mithra - svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi přiřadí spravedlivě místo duším
Mitzgitari - anděl sedmé hodiny
Mizan - anděl
Moakkibat - anděl panských aktivit
Modiniel - jeden z duchů planety Mars
Monachiel - přináší lásku
Morael - anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným
Mordad - anděl smrti
Mqttro - anděl pečující o syny lidí
Mumiah - vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice, uděluje zdraví a dlouhověkost, tvoří zázraky
Munkir a Nakir - andělé ukazující utrpení pekla
Mupiel (z úst božích) - anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a otevřeného srdce
Murdad - anděl července, je někdy srovnáván s Azraelem. On oddělí duši od těla v smrti
Muriel - anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne
Mutuol - anděl vyvolaný pro požehnání pera a vymítání zlých duchů
Mzpopiasaiel - vůdce andělů hněvu

N

Naadame - princ nad všemi anděly
Nachiel - anděl slunce, když je ve znamení Lva
Nafriel - andělská stráž
Nahaliel - anděl nad řekami
Nakir a Munkir - to jsou andělé, kteří navštíví hrobku těch, kdo nedávno zemřeli. Oni jsou určí, kam zesnulý půjde - do ráje nebo pekla
Nakriel - jeden z početných andělských stráží
Nangriel - zastavuje posedlosti a nátlaky
Naophiel - udržuje loajalitu manželů, manželek a milenců
Nariel - panuje nad poledními větry
Narsinha - vtělení muže-lva. On je pán hrdinství
Nathanael (dar bůh) - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.
Natiel - anděl se silou odrazit zlo.
Ndmh - anděl léta
Nehinah - anděl vyvolaný v necromatických operacích
Nemamiah - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.
Neria - lampa boží, anděl.
Neriel - jeden z 28 andělů panujících nad 28 sídly Měsíce
Nesanel - spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození nebo k očištění od hříchu
Netoniel - anděl slávy a proslulosti
Netzach - přináší ducha kamarádství
Nisroc (svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování
Nithaiah - básník, anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru. Má vliv na mudrce milujících mír a osamělost
Nitika - duch drahokamů
Noaphiel - anděl
Noganiel - může přinutit někoho, aby tě milovat
Novensiles - devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis, Sethlans, Mars, Mantus and Ercle)
Nuriel - dává vám moc nad jinými

O

Och - anděl slunce. Dává perfektní zdraví. "Princ alchymie"
Oertha - anděl severu a chladu
Ofaniel - anděl
Ohazia - jeden z andělských stráží třetích nebes
Olinda - ochránce majetku
Omael - anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje hmotu, možná padlý anděl
Omeliel - anděl pomáhající ovládat náladu
Omniel - anděl pomáhající zažít pocit jednoty se vším životem. Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí.
Omophorus - on nese zemi na svých ramenou
Onayepheton - jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu
Onzo - "spravedlivý anděl Boha"
Ophanim - termín pro řadu cherubů
Ophiel - anděl rozjímání a hluboké duše
Opiel - anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
Oranir - šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
Oriares - anděl období zimy
Oriel (Auriel, Světlo boží) - anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.
Ormael - anděl čtvrté hodiny dne
Osael - cherub vyvolaný ceremoniální magií
Oseny - cherub vyvolaný ceremoniální magií
Osgaebial - vládce osmé hodiny
Otheos - nejsvatější anděl vyvolaný pro objevení pokladu. Otheos je nějaký duch země
Ouestucati - ženský anděl kdo přinášející mořský vítr
Oul - pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech
Oumriel - služební anděl dlící v čtvrtých nebesích

P

Pagiel - anděl vzývání touhy
Pahaliah - anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Paimonah - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům
Palatinates - kouzlo pro udělení daru neviditelnosti
Pammon - anděl šesté hodiny noci
Pancia - "nejčistší anděl" vyvolaný v ceremoniální magii
Paniel - andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku.
Parasiel - andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství ztracených pokladů
Paschar - závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím
Pastor - anděl vzývání touhy
Patha - anděl vyvolal v závěru svátečního dne
Patrozin - anděl páté hodiny noci
Patteny - velká utěšitelka
Penat - páteční anděl dlící v třetích nebesích
Pendroz - anděl sedmé hodiny
Permaz - anděl druhé hodiny noci
Pesagniyah - dohlížející anděl jihu
Petahyah - má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby k vysvobození od nepřátel
Pethel - "nejsvatější anděl" vyvolal v magickém obřadu
Phaiar - anděl
Phakiel - on ovládá znamení Raka
Phaldor - anděl věštců
Phalgus - on je duch rozsudku a čtvrté hodiny dne
Phanuel(Raguel) - archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje. Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem
Pharniel - anděl 12 hodiny dne
Pharzuph - anděl tělesných potěšení
Phatiel - anděl páté hodiny noci
Phi-Re - jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností
Phorlakh - anděl ctižádosti. Anděl země.
Phul - Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván "Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod."
Pniel - anděl vládnoucí nad měsícem roku
Poiel - anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií. On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu.
Porna - páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Porosa - páteční anděl třetích nebes
Praxil - anděl druhé hodiny noci
Presnostix - anděl šesté hodiny noci
Pruel - andělská stráž
Prukiel - anděl šarmu
Psychopompoi - andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také považovaní za Psychopompoi.

Q

Qaddis/Qaddisin - dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru
Qadosch - anděl
Qafsiel - anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň. On zahání nepřátele
Qalbam - jeden z početných andělských stráží
Qamiel - andělská stráž
Qaniel - andělská stráž Královna andělů - Panna Maria Marie, Shekinah, Pistis Sophie.
Quelamia - jeden ze sedmi exaltovaných trůnů, andělé dlící v prvních nebesích

R

Ra'asiel - anděl vyvolaný v obřadu magie
Rabia - jeden z deseti andělů slunce
Rachel - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých andělů humoru a sebedůvěry
Rachiel - jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů pátku
Rachmiel - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že "z každého slova z jeho úst, z nějaké jeho písně se narodí anděl". Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rael - středeční anděl dlící v třetích nebesích
Raguiel - anděl náboženské znalosti a duchovní víry
Rahdar - s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
Rahtiel - jeden z andělů souhvězdí
Rain - andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se k němu za obnovu a zlepšení
Rakhaniel - dává síla vůle a velká moudrost
Ramona - moudrý ochránce
Rampel - anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko
Raphael - Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a povzbuzuje vědecký objevy a znalosti.
Rash - anděl spravedlnosti
Rashiel - anděl zemětřesení
Raueriel - anděl písně
Raziel (Galizur) - anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel. Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
Regaliel - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Rehatiel - hlava sedmi andělů vládnoucí planetám
Rehel - anděl bojující proti nepřátelům náboženství
Rekhodiah - dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství
Remiel (milosrdenství) - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Remliel (probuzení) - Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší síly
Requiel - jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce
Rhamiel - anděl dávající lidskou laskavost
Rhaumel - páteční anděl pátých nebes
Ribbotaim - andělé užívaní jako triumfální vůz boha
Riehol - vládce znamení Štíra
Rifion - andělská stanice páté nebeské haly
Rigziel - je osmý deseti svatý Serafů
Rikbiel - šéf božského vozu
Rimezin - anděl čtvrté hodiny noci
Risnuch - anděl zemědělství
Rochel - anděl ztracených objektů
Roelhaiphar - anděl zabraňující strašným věcem
Rorex - anděl působící proti síle chorob
Rosabis - duch kovů
Ruchiel - anděl jmenovaný nad větrem
Rudosor - anděl šesté hodiny noci
Rusvon - anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji
Ruwano - velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřadu

S

Sabbath - anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy, pán soboty
Sabreael - anděl překonávající démona choroby
Sachiel - cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz
Sachluph - anděl pečující o rostliny a také druhou hodinu dne
Sagdalon - vládce znamení Kozoroha
Sahaqiel - anděl oblohy
Salilus - otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne
Sam Hii - jeden z vládnoucích andělů Polárky
Samandiriel - tento anděl drží panství nad představivostí
Samax - šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý
Sameron - anděl 12 hodiny dne
Sammael - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je "velký had s 12 křídly"
Sandalphon - původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy, dvojče Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku. On je považovaný za nejvyššího v nebeském království. Spolu s archandělem Michaelem ustavičně bojuje s princem temnoty
Sangariah - anděl půstu
Sangrariel - anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa
Sannul - anděl řady sil
Santanael - páteční anděl, dlí v třetích nebesích
Sar cha - doslova princ tváře
Sarafinah - anděl chránící boží trůn
Saraqael - jeden ze svatých andělů nálady
Saranana - anděl
Sarga - jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria, Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)
Sariel(příkaz boží) - těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů, kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a jeden z vedoucí v nebeských armádách
Sarim - vedoucí nebeský anděl
Sarquamich - anděl z třetí hodiny noci
Sasgabiel - anděl vyvolaný v obřadu zaříkání
Sataaran - duch s panstvím nad znamením Berana
Satarel - anděl nad skrytými věcmi
Savaniah - dělá všechno levitace, práce atd
Savuriel - andělská stráž třetích nebes
Sauriel - anděl smrti
Saxos - anděl zprostředkování
Schachlil - duch deváté hodiny
Schaltiel - anděl s panstvím nad znamením Panny
Schioel - anděl zákona, policie a právní ochrany
Schrewneil - anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření srdce
Sealiah - anděl ovládající zemské rostlinstvo
Sealtiel - archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání. Jeho andělská čistota přetvoří lásku a uctívání, kterou my smrtelní poskytneme bohu. Předpokládaný archanděl, který zastavil se Abrahama před zabitím jeho syna Izáka jako obětí
Sebhael - duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo
Seclam - anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu
Sedekiah - anděl
Sedim - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel. Splňuje přání a sny
Seheiah - anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také vládne nad dlouhověkostí
Sekel - ženský anděl
Selith - jeden ze dvou andělů hlídajících Pannu Mariu
Serafina - anděl
Seraf - termín pro anděla, význam - ohnivý had. Jeden z andělů s panstvím nad ohněm
Serapiel - anděl páté hodiny dne
Seraquiel - silný anděl seslaný v sobotu
Sereda - s panstvím nad středou
Seref - anděl přepravující k nebesům mrtvoly
Seruf - anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí
Seth - anděl
Setheus - jedna z velkých nebeských sil dlící v šestých nebesích
Shahrivar - anděl srpna a čtvrtého dne měsíce
Shakziel - anděl s panstvím nad vodou
Shalgiel - anděl s panstvím nad sněhem
Shateiel - anděl mlčení
Shcachlil - anděl slunečních paprsků
Shekin - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všichni kdo ji uvidí se okamžitě uzdraví
Shekinah - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Shemeshiel - anděl pomáhající zastavit zneužití alkoholu
Shermuil - prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes
Shetel - jeden ze tří andělů sloužících Adamovi
Shimshiel - andělská stráž
Shinial - jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní
Sialul - duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny
Simikiel - anděl zničení, pomsty, potrestání
Sisera - duch touhy
Sitael - anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno
Shemhamphorae
Sizajasel - anděl řídící znamení Střelce
Sochodiah - dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva
Sohemme - anděl pečetě
Soluzen - anděl
Sopheriel - dává sílu číst myšlenky
Sophiel - hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy v našich životech skrz naše partnery
Sosol - panuje nad Štírem
Sothis - anděl
Sphener - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Splenditenes - on nese nebesa na zádech. On má šest tváří a úst. On je také volaný monument nádhery
Ssnialiah - jeden z 14 velkých kouzelnických andělů
Stimulator - anděl
Strateia - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Sui'el - anděl s panstvím nad zemětřeseními
Suna - cherub nebo seraf
Suphlatus - duch prachu
Sura - anděl koránu
Suriel - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika). On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil
Susabo - anděl cest a duch páté hodiny
Susniel - anděl šarmu. Jako "okouzlující" síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly
Syth - anděl

T

Tablibik - duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny
Tabris - anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a alternativy
Tafel - anděl
Tagas - velký andělský princ
Taharial (Tahariel) - anděl čistoty
Talia - nebeská rosa-jméno anděla
Taliahad - anděl vody, fyzické síly a bezpečí
Tamael - páteční anděl třetích nebes
Tér - jeden z deseti andělů doprovázejících slunce
Tariel - jeden ze tří andělů léta
Taroky - anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy
Tarwan - jeden z 10 andělů doprovázejících slunce
Tebliel - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Teiaiel - anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Telantes - anděl
Tempast - anděl prvního hodiny dne
Temperance - anděl se sluncem na čele
Tepiseuth - anděl
Terathel - anděl řady panství. On "rozmnoží světlo, civilizace a svobodu"
Terentia - andělský hlídač
Tetra - anděl touhy
Tharsis - velký anděl volby a životních rozhodnutí
Thelesis - jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha
Theliel - andělský princ lásky
Thiel - anděl sloužící ve druhých nebesích ale také slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy
Thoth - anděl osmé hodiny noci
Tiel - andělská stráž
Tileion - anděl
Tilonas - anděl
Time - On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije esenci života z jednoho poháru do dalšího
Tirtael - andělská stráž
Tixmion - anděl
Tomimiel - řídící anděl zvěrokruhu
Torquaret - anděl období podzimu
Trgiaob - on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko
Trsiel - anděl s panstvím nad řekami
Tsaphiel - jeden z andělů řídících Měsíc
Tual - anděl
Tubiel - anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli. Také hlava léta
Tulatu - jeden z osmi andělů všemohoucnosti
Turmiel - jeden z početných andělských stráží
Tuwahel - velká utěšitelka
Tzadiqel - archanděl
Tzadiquel - přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí životy. Pomáhá s medicínou a alchymií
Tzadkiel - anděl božské spravedlnosti
Tzaphqiel - chrání před vším zlem
Tzedeqiah - přináší čest, slávu a bohatství

U

Ubaviel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
Umabel - má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae
Umeroz - anděl druhé hodiny noci
Uriel - anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů šance a záchrany
Uriron - anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti
Urpaniel - andělské jméno proti zlu
Uvael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích
Uwula - velká utěšitelka
Uzza - anděl
Uzziel - jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron

V

Valoel - anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost
Vaol - anděl talentu a spěchu
Varcan - anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje v den Páně
Vassago - objevuje ženské nejhlubší tajemství. Anděl nalezení ztracených majetků
Vatale - princ nad všemi anděly
Veguaniel - anděl vládce třetí hodiny dne
Vehiel - anděl dávající úspěch
Vehuel - on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
Vehuiah - jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce
Vel - dlí v třetích nebesích. Středeční anděl
Venibbeth - anděl neviditelnosti
Verchiel - anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu, jazyka, učení a matematiky.
Vesta - hlídač posvátného ohně
Vhnori - jeden z dvou andělů znamení Střelce
Virtues - anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteří se aktivně pokoušejí hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami jako počasí a hvězdná energie
Vohal - anděl síly
Voizia - anděl 12. hodin dne
Vraniel - anděl desáté hodiny noci.
Vretil - archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší než jiný archanděl
Vvael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích

W

Wallim - anděl sloužící v prvních nebesích
Weatta - anděl pečetě

X

Xexor - laskavý duch

Y

Yabbashael - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
Yahala - jeden z početných andělských stráží
Yahel - anděl otevírající zámky, dveře a tajemství
Yarashiel - jeden z početných andělských stráží
Yashiel - anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání
Yefefiah - anděl
Yekahel - anděl
Yephiel - anděl šarmu proti zlu
Yrouel - anděl obavy, běžný anděl.
Yura - duch světla a deště
Yurkemi - anděl krupobití

Z

Zacharel - anděl síly
Zachriel - anděl vládnoucí paměti
Zadkiel - anděl útěchy, charity a jemnosti
Zafrire - anděl ranní nálady
Zagzagel - anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř
Zahariel - velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení
Zakkiel - anděl řízené bouře
Zalbesael - anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím
Zaliel - úterní anděl dlící v pátých nebesích
Zamael - anděl učení a pohlavních radovánek
Zavael - anděl s panstvím nad vichřicí
Zayday - jeden z andělů sedmi planet
Zazel - velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání. Spolu s andělem Asielem, může být užíván pro ochranu před náhlou smrtí
Zechiel - přináší štěstí, harmonie a radost
Zeffar - "duch neodvolatelné volby". On také slouží v deváté hodině
Zehanpuryu'h - velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron
Zeirna - duch churavostí a páté hodiny
Zephon - jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu
Zeriel(bůh je má skála) - princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů. Ve srovnání s Urielem, on je anděl září
Zethar - anděl nesmrtelnosti a zmatku
Zianor - anděl
Zidkiel - anděl
Ziquiel - anděl komety nebo meteorů
Zizuph - duch svátostí oltářních a osmé hodiny
Zophiel - duch příkazů, nálady a průvodců
Zuphlas - ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny
Zuriel - princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléčit hloupost v lidech

copyright © 2010 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.