Poselství archandělů a andělů Země

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA MICHAELA

Seďte klidně, zhluboka dýchejte, otevřete svou korunní čakru a buďte nádobou pro mé informace a hlubokou lásku i respekt, jež k vám cítím. Tak často utíkáte před možností setkat se se mnou tváří v tvář, protože se bojíte, co bych vám řekl. Nebojte se, vždyť přicházím ve jménu Toho, který vládne všem planetám a veškerenstvu! Stojím v čele „brigády světla" a oznamuji vám, že stav Země si v tuto chvíli žádá každého z nás. Co myslíte, že v době velkých hádek a nebezpečí udržuje vše pohromadě jako lepidlo? Je to naše sdílené světlo, jež dokáže prostoupit i velmi nebezpečné situace. Opravdu se není čeho bát, vždyť vládnete zázračnou schopností cestovat s tímto světlem a uniknout tak jakémukoli nebezpečí.

Uvolněte se tedy a tiše si uvědomte velké světlo, jež je teď všude kolem i uvnitř vás. Meditujte a zaměřte se na poznání tohoto světla. Má větší sílu, než cokoli, co kdy lidstvo stvořilo. Je tajemstvím vesmíru, příčinou i silou velkého rozhodnutí. Toto světlo, drazí a milovaní, je mocnou a nepřemožitelnou silou, která nemůže být zničena ani zmenšena. Je neohraničená a rozpíná se od místa, kde právě stojíte, až po daleká zákoutí vesmíru. Je věčná a během jediného okamžiku dokáže pokrýt celou planetu.

Uplatňujte toto světlo všude tam, kde váš lidský zrak spatří smutek. Prokažte svou ochotu sloužit míru tím, že zahrnete zemi svým Božským a svatým světlem. Nepleťte se: Patříte k poslům boží pravdy a vědomí, a když odhalíte své skryté léčivé schopnosti, dokážete vyvolat velké změny. Konejte zázraky, milovaní, vysíláním světla ze svého srdce, mysli a hlavy, hýčkáním a ochraňováním všech dimenzí tímto darem světla.

Jako hojivý balzám utiší a vyléčí každou nemocnou myšlenku. Toto světlo může mít různé barvy, záleží na vaší volbě a intuici. Například užitím bleděmodrého světla při hádce uhasíte plameny zloby stejně, jako když se voda přelije přes žhavé uhlí. Tmavomodré světlo zase uklidňuje nervy a pozvedává mysl. Zjistíte, že tmavomodré světlo podněcuje k ospalým, filozofickým diskusím. Existuje spousta dalších barev, které byste měli vyzkoušet a ověřit si jejich účinky. Růžová barva, jak asi sami uhádnete, plodí přátelství a romantickou lásku, a většinou lidi sbližuje a rozněžňuje. Žlutá barva stimuluje k lepšímu výkonu a těm, kteří se nechají snadno rozptýlit, pomáhá lépe se soustředit na poselství a vedení jejich vyššího já. Jak říkám, neváhejte a vyzkoušejte všechna tato zářící světla, jež nikdy neselžou a nemohou se mýlit. Je- li potřeba uzdravovat ve více dimenzích, užijte jednoduše bílé světlo, jež zahrnuje všechny barvy, zvláště pak mou oblíbenou fialovou, která se nachází nejvýše z celého spektra. Fialové světlo vždy pomáhá lidem zazářit v jejich nejvyšší nádheře, což jim pomáhá plně odkrýt jejich vnitřní moudrost. Stimuluje nervy a nadledvinky a vytváří pozitivní energii napomáhající ke smysluplnému využití vyšších smyslů.

Ted už chápete, proč říkám, že jsem vedoucí „světelné brigády"? Vy, kteří patříte mezi nesčetné členy této skryté společnosti, máte před sebou mnoho práce. Nejdříve musíte probudit své spící bratry a sestry tím, že kdykoli si jen vzpomenete, budete zářit svým světlem. Jejich vnitřní světlo, tak jako to vaše ještě před nedávnem, zatím spí- podobně jako jejich vědomí. Uvízli v bolestivé iluzi vlastního neštěstí, kola se točí, ale přesto zůstávají na místě. Jak moc teď potřebují vaši zářící lásku, aby se mohli vyškrábat z jam, v nichž bezmocně leží! Drazí, pomozte jim svým zářným příkladem života v pravdě dosáhnout jejich nejvyššího potenciálu.

Potřebuji, abyste všemi způsoby dohlíželi na mír a zastávali se ho ve všem, co děláte. Ani ve své rodině se nespokojujte s ničím menším, než je váš oslnivý vnitřní klid. Myslíme tím tiché vzrušení, nikoli onu obvyklou dedefinici mírumilovnosti, připomínající spíše „apatii." Mír, pokud ho správně chápete a prožíváte, je stimulující a poměrně vzrušující. Znamená to pocit důvěry, že o všechno je absolutně postaráno božským Stvořitelem. Mírumilovnost je výsledkem odvahy vždy projevovat lásku, bez obav z možných následků. Jde o to převzít zodpovědnost za každodenní události a překročit práh vlastních vášní. Pokud vás tedy vaše zájmy nutí jít do knihovny, někomu zavolat, „náhodou" někoho potkat nebo jít na procházku, důvěřujte pokynům vašeho svatého já a vaší svaté vůle.

Často za vámi přicházím ve vašich snech a pomáhám vám rozpoznat úkoly, které jste si vyžádali a odsouhlasili. Proto tak často zažíváte pocit, který označujete jako „déjá vu". Vaše nejnaléhavější a nejzávažnější činy jste totiž viděli ještě před tím, než k nim došlo. Budete-li mít pocit, že jste danou situaci už zažili- například sen, který si náhle vybavíte ve dne, pak se jím nechte unášet a spojte se se mnou. Prostřednictvím blikajícího světla nebo jiného výrazného signálu vás ujistím, že stojím při vás. Může se vám při tom zdát, jako byste měli kolem hlavy omotaný turban nebo ucítíte tlak na ramenou.

V žádném případě se však nemáte čeho bát, neboť jde o dávno smluvený signál, který vám umožňuje odhalit závažnost situace. Upozorňuje vás na možnost zbavit se strachu a rozsévat radost. Ujišťuji vás, že na tento mírový proces jste dokonale připraveni a já stále a navždy stojím po vašem boku a zahrnuji vás nezměrným množstvím lásky a péče. Neboť já jsem Michael, přímý vyslanec Boží, jenž vám má všemi způsoby odhalit vaše světlo.

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA RAFAELA

Často se na mě obracíte s prosbami o léčení těla a děláte dobře, neboť je mým úkolem zastávat tuto funkci ve fyzickém vesmíru. Rád bych pro vás však činil ještě mnohem více a právě o tom bych chtěl dnes s vámi mluvit. Není možné nastolit ve vesmíru zmatek, ale přitom je vnímání zmatku běžnou záležitostí.
Pokud kolem sebe vnímáte chaos v jakékoli podobě, ať už je to nepořádek u vás doma nebo finanční nesrovnalosti, rušíte princip řádu, podle něhož vesmír funguje. Tento princip vyžaduje vaši spolupráci, abyste si mohli vychutnat jeho životodárnou sílu. Není ve vaší moci stvořit chaos, můžete ale vyvolat dojem chaosu tím, že vnímáte určitou situaci jako nekontrolovatelnou. Vaše přesvědčení vás uvádí ve zmatek, a tím se ocitáte mimo běžná pravidla řádu a kontroly. Jakmile jste mimo rámec těchto pravidel, vnímáte další chaos, čímž narůstá vaše zoufalství, neboli, jak sami říkáte, „stres". Odtud pramení veškeré nemoci, Bratři a Sestry. Odtud pramení vše utrpení a bolest.

Nic v tomto vesmíru nemůže být zpřeházeno, můžete si to však myslet. A neuvěřitelná schopnost vašeho myšlení může uvést váš život ve zmatek, neboť si to sami přejete. Jak byste mohli zvrátit Boží zákon dokonalého pořádku, ptáte se? Odpověď je docela jednoduchá: Nemůžete. Můžete ale učinit tento zákon zbytečným jednoduše tím, že jej nebudete vnímat. Vidíte chaos a prožíváte jej jako „stres". Namísto Božího řádu vidíte něco jiného. Tam kde je dokonalý klid, vidíte rozkol. Tam kde je zdraví, vidíte nemoc. Proto tedy vidíte jiný vesmír než ten, který pro vás váš Bůh stvořil. A to co vidíte, to také skutečně dostáváte.

Nezáleží na tom, že vaše nepochopení je pouhou iluzí. Ve vašem světě se to vše zdá být naprosto skutečné. Proto pak voláte mě a mé andělské bratry, abychom se o vás postarali, což také chceme a jsme zvyklí dělat. Uvědomujete si ale, že taková cesta k dokonalému zdraví je zbytečně dlouhá? Pokud si alespoň zčásti uvědomíte Boží řád, nastane konec nadvlády chaosu.

Spatřujete-li tedy kolem sebe chaos, zavolejte nás anděly, abychom vám dopomohli k novému vnímání- vnímání dokonalého klidu. S vaším souhlasem vám pomůžeme získat nový pohled na svět, v němž žijete. Za vším, dokonce i za zdánlivým chaosem, spatříte dokonalý plán. Objevíte matematickou přesnost, s níž je vše dirigováno- rovnováha, načasování, úplně všechno.

Tak spatříte úžasnou krásu uvnitř i zvenčí. Užasnete nad nádherou, jež se vám otevře - nejen pro tuto chvíli, ale napořád. Vydechnete v posvátné úctě a pocítíte obrovskou radost.

Cesta k dokonalému zdraví tedy začíná jediným nádechem. Přichází zcela nečekaně, ve chvíli smutku nad nějakou špatně pochopenou událostí. Právě to je vhodná příležitost přehodnotit své vnímání! Opakujte si pořád dokola: „tak to nemůže být!" Zavrhněte existenci chaosu a přijměte pravdu o Božím plánu lásky. Uvědomte si, že nepořádek nemá v božím vesmíru místo a že vaše vnímání nepořádku bude vymazáno do té míry, do jaké to sami dovolíte. Tento změněný přístup vám přinese úplné a dokonalé vyléčení. Vyléčením přitom nazýváte to, co bych já, mohu-li být tak smělý, nazval „korekcí postoje."

Nemyslete si, že snad nerespektuji váš smutek, nebo se vysmívám lidskému utrpení. Právě naopak, Nejmilejší! Jsem zvěstovatelem nového věku vnímání, v němž stín ustupuje před nejjasnějším slunečním svitem, jaký si jen dovedete představit, v němž jsou trápení a smutek vyléčeny v okamžiku, kdy se rozpomenete na svatý Boží plán, v němž v téže chvíli srůstají zlomené kosti a zmatené životy jsou vraceny na místo, kam patří: na nádherný Boží plášť vedle všech Jeho dalších drahocenných stvoření. Jeho činy jsou ve všech směrech dokonalé a vy už nemusíte stát mimo tuto krásu, neboť vaše svaté vnímání je opět netknuté.

Už jste vyléčeni a já jako váš strážný anděl dohlížím, aby zdravé zůstalo i vaše vnímání. Kdykoli sejdete z cesty a přestanete si být jisti svou svatostí, požádejte mě, abych vám pomohl vrátit se zpátky, jako bych byl váš nebeský taneční instruktor. Ten pohyb je jednoduchý; jde jen o ochotu změnit své vnímání. Té se vám ovšem často nedostává. Vládnete mnoha zázračnými schopnostmi, které jsou omezeny pouze vaší vlastní zapomnětlivostí. Kéž byste právě tady a teď ochotně svolili, aby se skrze vaše vnímání světla a řádu začaly dít zázraky ve všem, na co jen pohlédnete.

 

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA URIELA

Jsem rád, že jsi mě přizvala k psaní této knihy, Doreen, protože už dlouho dohlížím na mnohé z tvých projektů a i když možná působím neuchopitelně a nejasně, přece jsem ti byl vždycky nablízku. Vnáším světlo do mnoha situací, které ti připadají problematické, a pomáhám ti je opravit, stejně jako výživný balzám oživuje tvé vlasy. Ve většině případů k tobě nepromlouvám přímo a raději se držím v ústraní, odkud ti mohu v těžkých chvílích nejlépe pomoci.

Má láska bez přestání proudí z mého srdce do tvého (a do srdcí všech lidí, kteří kdy zaslechnou tato slova). Mám spoustu práce, neustále hasím situace láskou, podobně jako hasiči v hořícím lese bojují se zkázonosnými plameny. Odstraňuji bolest v situacích, v nichž zdánlivě vládne zoufalství, a pomáhám vám tak prozřít a vyváznout. Vnáším nové světlo do vašeho vědomí a navracím naději do vašeho srdce. Mnoha způsoby vám zprostředkovávám přístup k tvořivým řešením, jež vám božská mysl neustále nabízí, ale bez jasné mysli je neslyšíte.

Jsem vlastně čistič oken, zlepšující váš rozhled. Jednoduše odstraňuji z cesty mraky a bez nich se vám otvírá nový pohled na život. Často mě nazýváte „andělem psychologem", což mé roli celkem odpovídá. Dokážu přispět ke změně srdce a ke zrodu odpuštění- a to i v těch nejbeznadějnějších situacích, plných zdánlivě nepřekonatelné nenávisti a vzteku. Ochlazuji plameny zášti a přivádím vás zpět k vědomí vaší vlastní božské lásky. Přece by však bylo zavádějící označovat mě pouze za archanděla odpuštění. Vždyť mohu člověku a veške­renstvu pomoci tolika dalšími způsoby!

Za prvé patřím mezi archanděly, kteří s lidmi začali pracovat poměrně nedávno. Ostatní archandělé, z nichž mnohé jste již potkali (a další se s vámi ve vašem bdělém vědomí teprve chystají setkat), mají podle vás „zřetelnější" charakterové rysy, podle nichž jsou okamžitě rozpoznatelní. Michael se svým neomylným mečem je mocným bojovníkem za vaše vědomí. Kdo by mohl ignorovat jeho hřmící hlas a vůdcovského ducha? Rafael se svou nekonečnou něžností a dychtivou touhou pomáhat se podobá nejlepšímu příteli, kterého chcete mít stále nablízku. A Gabriel, všudypřítomný pomocník tvořivých a talentovaných lidí, využívající tuto kreativitu ve službách pozemské solidarity. Kdo jsem já v této archandělské společnosti? Jsem tím, kdo chce pomáhat zpovzdálí, kdo „pohání" každé léčení snahou ozářit vaši mysl a danou situaci silnými paprsky světla.

Toto světlo je základní esencí léčení, neboť otevírá vaši mysl a srdce a umožňuje vám tak nahlédnout na problém z jiné perspektivy. Infuze v podobě záplavy světla vám pomáhá zastavit se a vše znovu promyslet. Podporuje vás při přípravě vašeho srdce na odpuštění, i když hlava volá po odplatě. Ignoruje vaše nutkání útočit a tlumí i automatické reflexy mstít se. Nebojte se, že by vás změkčilo tak, že byste působili jako „padavky". Vaše mírnost vám přinese nová řešení, schopnost vhledu a sílu.

Myslete na mě proto jako na moudrého strýčka, jenž vám nabízí nová východiska z obtížných situací. Přináším vám věčnou moudrost, získanou ze samé podstaty života. Mým nejvýznamnějším odkazem je ale největší z mých pokladů: káď světla, jímž ochotně zaplavuji vaše svatá čela, kdykoli se sklání pod tíhou smutku. Má zásoba světla je nevyčerpatelná a čas, který s vámi mohu strávit, je neomezený.

Mé světlo přitom není jen katalyzátorem léčení: je naplněn i schopností naší nekonečné komunikace odehrávající se na tak vysoké frekvenci, že si ji často ani neuvědomujete. Takové chvíle mám ze všech nejraději: naše vzájemná „povídání", „schůzky" na vysokých frekvencích, jež obvykle přicházejí během vašich meditací, snů či v momentech vaší sdílnosti. Největší požitek mám z hloubek, jež sdílíme při těchto neviditelných hovorech, srdce mi skáče radostí, když vás vidím zapisovat si myšlenky a zachycovat jejich moudrost pro vlastní potěšení a prospěch.

Vyhledávejte mě co nejčastěji, rád pro vás budu pracovat přes čas. Nebojte se, že se mi snad vaše společnost zprotiví, vždyť, vy jste mou prací. Vychutnávám si každý okamžik strávený v rozhovoru s vámi, a těším se zněj i v době, kdy si mou přítomnost neuvědomujete. Jsem Světlem tak jako vy, a pokud naše světla spojíme, přineseme celému vesmíru nesmírnou radost.

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA GABRIELA

Víte, že jsem andělem připravujícím komunikaci na nejhlubší úrovni. Mým hlavním úkolem je umožnit vám promlouvat pravdivě a cítit se přitom příjemně. Bývám svědkem toho, jak si mnozí z vás rozšiřují svůj horizont a více si uvědomují Ducha. Přijímáte tyto změny rychle a já velmi oceňuji vaši odvahu.

Podstatnou součástí mé práce je být vaším duchovním pastýřem, zbavit vás lží, podvodů a polopravd- především těch, které používáte vůči sobě samým. Jste vy­děšení, osamělí a odmítáte hledat svobodu a klid pomocí upřímnosti. Tehdy přicházím ke slovu já. Jsem mocným spojencem, který vám pomáhá promlouvat sami za sebe. Znovu však připomínám, že v první řadě je nutné promluvit k sobě a teprve pak za sebe.

S upřímností musíte začít sami u sebe; dovolit si krátké období chaosu a nepořádku, kdy se vyrovnáváte s všemožnými zmatky, které nevyhnutelně pramenní z důkladné inventury vašeho života. Často ji odsouváte do daleké budoucnosti ze strachu, že byste po této pečlivé prohlídce museli hodit přes palubu vše, na čem vám dosud tak hluboce záleželo. Tak bezohlední asi nebudete, mí Svatí, jistě i vám však zamotají hlavu rozličné protichůdné touhy. Z tohoto stavu není jiného úniku, než začít mluvit pravdu, a teď se budu opakovat - v první řadě přiznat pravdu sobě samým.

Nezaujatý a upřímný pohled na vaši současnou situaci vám dá sílu vše vyřešit. Budete-li však nadále otálet, ustoupí vaše vlastní já do pozadí a zbude mu jen „zadní sedadlo" a bolest ze sebemrskačství. Nezasloužíte si hrát žádnou druhou ligu! Ještě dnes pořádně zvyšte své nároky a nebojte se, že vám zmatek, který nastane, přinese trápení.

Upřímnost k sobě samému neznamená zbavit se všeho, čeho si vážíte. Vůbec ne! Jde o proces vyrovnávání nerovnováhy, jež vás vychýlila od vašeho středu. Nacpali jste si do skříní příliš mnoho tajností a nejste ochotní je ukázat ani sobě samým. Co myslíte, že vám takové tajnůstkaření přinese? Zamyslete se nad tím, jak zatajování škodí vztahům a naleznete odpověď. Kdykoli si přikazujeme: „Ne, tam se nesmím dívat!", vytváříme ve svém vědomí překážky a rozdělujeme sami sebe. Naše vědomí se štěpí a loajalita bortí. Jednota s vlastním já vyžaduje znovu spojit toto rozštěpené vědomí, což sice může znít nadřazeně a složitě, ale je to velmi jednoduché. Jsem tu já, jenž vás v roli průvodce provede překážkami sebeuvědomování.

Bojíte se podívat dovnitř, protože jste strachem bez sebe z toho, co byste tam mohli nalézt. Bojíte se, že objevíte temnotu, že na základě své bilance budete muset přistoupit ke změnám, a že se za to, co v sobě objevíte, začnete nenávidět. Všechny tyto strachy vás nutí utíkat a skrývat se sami přes sebou. Vy, kteří jste navždy spojeni se svým Svatým Já, se ovšem ve skutečnosti ukrýt nemůžete. Víte přeci, že část vašeho já je velmi posvátná. Stejně tak víte, že jiná část vašeho já je schopna temných a zrádných kousků. Tato rozpolcenost vás nutí vyhýbat se pohledu do sebe a namísto toho se ukrývat v roušce horečnaté činnosti a programu nabitého nekonečnými povinnostmi.

Provedu vás temnotou a ukáži světlo, které máte uvnitř, svatí andělé! S láskou vás budu pevně držet, abyste při pohledu na svá svatá já nepodlehli strachu. Vyzvednu vás do výšek, o nichž jste zatím jen snili, stačí jen na chvilku mi uvěřit. Pravda vytěsní veškeré vaše obavy, zatímco vás opatrně povedu k laskavému a upřímnému nahlížení do nitra.

Znamená to pouze nutnost sestavit seznam toho, co ve vašem životě již nemá své místo. Na tomto seznamu mohou být vlastnosti, jichž byste se rádi zbavili, ale také lidé, místa a stavy, které již neslouží vašemu svatému poslaní. Možná z toho vyplynou přesuny, změny, či nové plány- nedejte se tím však zastrašit, mí svatí! Povedu vás na vaší cestě. Společně budeme sbírat světlo štěstí a vázat je do čerstvé jarní kytice, o kterou se pak rozdělíme s celým světem.

Ve vašem světě často hovoříte o „vymetání špíny" a to je přesně ono. Energie, jenž se váže na vše staré, vás přilepí k minulosti jako lepidlo. Musíte se tedy snažit vymést špínu ze své vlastní podstaty a neztratit přitom víru, že světlo zalije každičké místo, jež si přejete vyléčit. Léčení totiž neznamená jen „odhazování". Nemusíte hned zahazovat všechny své vztahy, stačí se zbavit vzorců, které ve svých vztazích opakujete! Není ani třeba obětovat svůj dům nebo majetek, pouze způsob, jímž vás omezuje a ovládá] Vaše proměna je voláním po větší svobodě, její podstatou je ochota říkat pravdu o všem, co vás zatěžuje a čím se cítíte ovládáni.

Jakmile k sobě začnete promlouvá nejprve bezděčně a později při plném vědomí, další kroky budou následovat samy od sebe. To nejtěžší už je za vámi, otevírají se vám nové dveře. Jakmile se osvěžíte čerstvou vlnou upřímnosti k sobě samým, celistvost prostoupí všechny aspekty vašeho života. Jasněji zazáříte ve všech svých partnerských vztazích, až lásku vycházející z vašich očí spatří každý. Toto je láska, jež pramení ze správné péče o sebe sama, moji Svatí, rodí se z vaší odvahy postavit se sobě a vlastnímu životu se slovy: „Chci poznat pravdu!"

 

PROMLOUVAJÍ ANDĚLÉ PŘÍRODY

Často se o nás zmiňujete jako o vílách, dévech a elementálech, ale to nejsou naše pojmenování, tak nám říkáte vy. I když mezi námi skutečně jsou nějaké rozdíly, těchto odlišností máme méně nežli znaků podobných. Tím nejdůležitějším faktorem je, že všichni sdílíme pozemskou dimenzi a musíme hledat způsoby spolupráce, jak naši planetu harmoničtěji spravovat. Snad si ani neuvědomujete, nakolik velké průmyslové podniky ohrožují Zemi svými exhalacemi a odpady. Svůj podíl na znečištění sice odmítají, ale my bychom mohli o jejich zločinných praktikách svědčit. Vyžadujeme, abyste přijali svou roli při zbavování Země mučivých bolestí, jež ji sužují.

V první řadě je zde nezpochybnitelné znečištění, jež pochází z odpadních rour svedených přímo do našich moří, řek a potoků. Obeznámenost těmito problémy, a pak také odvaha hlasitě vystoupit pro zavedení ekologičtějších systémů, jsou životně důležité pro naše přežití! Celá Země spoléhá na váš hlas, na to, že vystoupíte se svým názorem nebo napíšete dopis!

Vždyť informace nezbytné pro zavedení ekologičtějších způsobů výroby už máte v rukou. Je to už dlouho, co jsme tyto poznatky předali vašim vnímavějším vědcům. Někteří z nich však stále váhají vystoupit a postavit se představitelům velkého byznysu, kteří tvrdí, že alternativní systémy nefungují. Jejich skutečnou motivací, jak si můžete domyslit, je co nejvyšší zisk za jakoukoliv cenu. Nejsou „zlí" ani „špatní" v běžném slova smyslu, pouze dotáhli k naprosté dokonalosti umění racionalizace. Oni skutečně věří, že odpady a znečištění, jež produkují, mohou být později odstraněny a že v té době už půjde o problém někoho jiného. Jsou pod tlakem finanční odpovědnosti, jenž je nutí hledat cesty nejekonomičtější, namísto těch nejlepších pro životní prostředí. Věřte nám, tito tovární úředníci si bolestivě uvědomují, co dělají. Noc co noc jim to ve spánku připomínáme. To je také důvod, proč se mnozí z nich přecpávají uklidňujícími prostředky- snaží se umlčet nesnesitelný hlas, který je nabádá k ochraně přírody a ruší tak jejich sny.

Přesto nesmíme tuto situaci přiživovat naší zlobou. Vždyť další formou znečištění, též živenou velkými společnostmi, je odosobněné prostředí stravující dokonce i zaměstnance na klíčových postech. Všechna ta nespokojenost vycházející od těch, kdož cítí v práci pro takovou společnost neustálý strach je jedem vypouštěným den co den do zemské atmosféry a dusícím ji svou tíhou. Vy, kteří se skutečně zajímáte o Zemi a její přežití, můžete udělat spoustu práce už jenom tím, že budete sledovat své myšlenky a očistíte je od nespokojenosti. V žádném případě po vás nežádáme, abyste strčili hlavu do písku a ignorovali svůj smutek nebo vztek, jen to ne! Pouze vás nabádáme, abyste své negativní pocity usměrnili způsobem, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Neboť druhý nejvýznamnější zdroj znečištění na světě je v myslích těch, kteří v sobě nosí nespokojenost. Z našeho pohledu neexistuje nic špinavějšího, nežli je bahno otrávené mysli! Tato špína proniká celou sférou Země od okraje atmosféry až po litosférické desky.

Vděčnost se naopak podobá těm nejkrásnějším západům a východům slunce. Je to květina skropená rosou, mňoukání kotěte a všechno to, co považujete na planetě Zemi za nejkrásnější.

Jsme správci této úžasné planety a máme spoustu důvodů být vděční. Naplňte svá srdce láskou a dovolte nám přistoupit k situaci s rozmyslem a chladnou hlavou.

Nechť naše hlasy přehluší hřmot korporátní chamtivosti. Nechť činíme konkrétní kroky ke zmírnění hněvu na této planetě. Na cestě ke zdravější Zemi má každičký čin nesmírný význam!

Kdykoli si prohlížíte přírodu, či ještě lépe, když se s námi procházíte mezi stromy, rostlinami a květinami, nebojte se nás žádat o své denní úkoly, chcete-li. Úspěšně vás povedeme k těm aktuálně prvořadým. Otevřeme vám dveře a přimějeme ostatní, aby si vaší práce všimnuli. Nemějte strach z pozornosti, jíž se vám dostane, budeme vždy po vašem boku. Jsme ze své podstaty kouzelníky a s radostí vás naučíme našim tajemstvím.

Máme tu nejvyšší úctu k lidem jako vy, využívající svou Božskou moc tak ušlechtilým způsobem. Nemějte strach, že vás okolí nepochopí. Jak už jsme řekli, budeme s vámi a povedeme většinu z toho, co se bude dít! Důvěřujte nám, se zákulisními záležitostmi si poradíme, takže všichni budou respektovat vaše slova i skutky. Vaše moc zazáří, takže si jí ostatní všimnou a budou se snažit srovnat s vámi krok. Díky vám se i oni zatouží stát zastánci životního prostředí. Považujte si svého příspěvku, neboť má v naší době obrovský význam.

Neustále buďte v kontaktu s přírodou, naši milovaní, nevzdalujte se daleko od rostlin, ptáků a stromů, neboť vaše města, zcela oddělená od přírody, jsou v nebezpečí.

Nemáme v nich kde žít. Tam, kde domy a silnice vytlačí přírodu, končí veškerý život, vskutku. Nebuďte pak překvapeni, když takové město napadne smrt a rozklad. Dokonce i městské parky jsou zahlcovány insekticidy, které je přeměňují v krajinu bez života! Hledejte jen taková místa, kde příroda bují bez jakýchkoli zásahů, neboť jen tam nás najdete. My, stejně jako všechny ekosystémy, jsme spojovacím prvkem, jenž drží životní prostředí pohromadě. Tam kde jsme vyhnáni nadměrnou zástavbou a pesticidy, vzniká v komunitě nerovnováha.

Držte se tedy přírodě nablízku, alespoň prostřednictvím květin a keřů, jež necháte volně růst. Navštěvujte nás co nejčastěji a promlouvejte k nám jako ke svým blízkým přátelům nebo sousedům. Při komunikaci s námi, ať už probíhá v duchu či nahlas, pocítíte v břiše a uslyšíte ve své mysli naši odpověď. Hlasitě zní naše vzkazy a vy je nesmíte podcenit ze strachu, že jsme si vás snad vybrali omylem. Potřebujeme vás. Vy jste ti, kterým budou ostatní lidé naslouchat a pokud s námi budete spolupracovat, dokážeme tuto kapitolu v dějinách lidstva uzavřít a otázky znečištění se tak jednou provždy zbavit.

Zpracováno dle: Poslové světla- Doreen Virtue Ph.D.

copyright © 2010 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.