One brain

   Je to velmi účinná metoda zabývající se odstraňováním energetických bloků v našem těle způsobených strachem, traumatizujícími zážitky  a podobně.

   Vytvořené energetické bloky mohou omezovat naši činnost (např.při učení, projevu…), mohou vyvolat tělesné i duševní problémy, např. bolesti hlavy,potíže s nadváhou, různé typy závislostí,nedostatek úcty k sobě samému, obavy, napětí , fobií, atd…  

   Téměř vždy  je příčinou emocionální trauma nebo stres. Ten je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti nebo strachu z bolesti si člověk naprogramuje do mozku tzv. „slepé skvrny“ na určité schopnosti. Protože tyto problémy  popírá jejich existenci nebo se jim vyhýbá , zmocňuje se ho pocit bezmocnosti s tím cokoliv podniknout. Nakonec nám zůstane jen trápení. 

   One brain využívá svalového testu jako odpověď našeho těla, kdy jsou získány spolehlivé údaje o klientovi na úrovni vědomí, podvědomí i buněčné paměti. Buněčná  paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Našemu mozku - biologickému počítači těla můžeme zadat jakoukoli otázku. Dostaneme odpověď ano/ne v podobě změny svalového napětí.

   Facilitátor  pomáhá klientovi najít příčinu, která přerušila energetický tok v těle a jemnými korekcemi se stimuluje samoléčící mechanismus organismu, který obnoví tok energií. Jakmile jednou celý proces pochopíme, dokážeme rozhodnout, co a jak ve svém životě usměrnit.

   Korekce, kterými se energetické bloky napravují,  se skládá z jednoduchých pohybů a dotyků.  Jsou časově nenáročné, neuvěřitelně jemné, za to však velmi účinné. Korekcí je celá řada, ale základem je uvědomění si  stresové situace, která blok způsobila  a nahradit ji novou vzpomínkou s ideálním průběhem.

 

One brain může odstranit:

- chronické zdravotní potíže  jako je únava

- bolesti hlavy, zad

- pocity strachu a úzkosti , fobie, tréma

- deprese, melancholie

- dyslexie (poruchy čtení, psaní, špatná výslovnost, problém s    

   koncentrací), dysgrafie

- hyperaktivita

- poruchy spánku

- problémy s obezitou (přejídání, anorexie, bulimie)

- problémy ve vztazích (rodičovské, partnerské)

- alergie, ekzémy, kožní problémy, astma

   Pochopíme-li negativní zkušenost, kterou již nepotřebujeme, můžeme svobodně vykročit vpřed.  Jakmile dospějeme k poznání, jsme okamžitě ochotni brát v úvahu nové možnosti, které k nám přicházejí.

 

copyright © 2009 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.