Objevování Peru

V Peru existují starobylé stavby, jejichž technologie mohou být výzvou i těm nejmodernějším současným budovám. Jak mohli tehdejší obyvatelé postavit tak fantastická města, ohromné hradby a tajemné podzemní tunely? A kde pro to získali odpovídající schopnosti a vědomosti? Na tyto otázky hledali odpovědi italští tvůrci také ve druhém dílu dokumentárního filmu, ve kterém se vydali po stopách rozvinutých, dnes však téměř zapomenutých civilizací, o nichž lze najít zmínky ve starověkých bájích, legendách zaniklých národů a také v kronikách jejich přemožitelů. Zvláštní podobnost megalitických a mytologických prvků v mnoha částech světa naznačuje, že snad existovala pradávná civilizace, která zmizela před mnoha tisíci lety.

1.díl

2.díl

copyright © 2015 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.