Jak změnit dlouhodobé a sebezničující myšlenkové stereotypy

 „Esenciální přirozenost každé lidské bytosti je dokonalá a bezchybná,

ale po letech strávených ve světě lehce zapomínáme na své kořeny

a přijímáme přirozenost falešnou."

                                                   Lao-c'

 

ANO, STARÉ ZVYKY MŮŽETE ZMĚNIT

 

„Výmluva je horší a mnohem děsivější než lež..."

                                                    Alexander Pope

 

Říká se, že starých zvyků se člověk špatně zbavuje, což znamená, že je téměř nemožné změnit dlouhodobě ukotvené myšlenkové stereotypy.

 

Mohu provést dramatické změny ve způsobu svého života? Je možné změnit sebedestruktivní myšlenky a chování, které byly od nepaměti mými věrnými společníky? Mohu udělat čelem vzad a vymanit se z jejich vlivu, když jsem se nikdy s jiným způsobem uvažování ani chování nesetkal? Po celý svůj život jsem byl deprimovaný (tvrdohlavý, obézní, ustrašený, nemotorný, nešťastný nebo cokoliv jiného, co si na tomto místě sami doplníte). Je pro mě vůbec vhodné a užitečné uvažovat o odstranění toho starého a důvěrně známého způsobu bytí a otevřít se zbrusu novému Já?

 

Ano, můžete se vzdát všech nechtěných a pevně zakotvených myšlenek, které se staly vaším druhým Já. To, čemu věříte, má velkou moc a svazuje vás to. Tyto pevně zaklíněné názory působí jako okovy, které vám brání poznat váš jedinečný osud. Vaše představy, všechny ty nehmotné energetické vzorce, které jste přijali za svůj předobraz, jsou schopny se zcela změnit a dát vám sílu zvítězit nad nechtěnými vlastnostmi nebo nad tím, co nešťastně považujete za svůj osud.

 

Každou omezující myšlenku, kterou použijete k vysvětlení, proč nežijete život naplno - tedy, že se necítíte smysluplně, spokojeně a plni života - můžete zpochybnit a vyvrátit nezávisle na tom, jak dlouho jste jí věřili a jak hluboce je zakořeněna v tradici, vědě a životních zkušenostech. I když tyto myšlenky mohou vypadat jako nepřekonatelná překážka, lze je změnit. Můžete začít tím, že si uvědomíte, jak vás tyto myšlenky brzdí a brání vám v rozvoji. Pak se vymaníte z jejich vlivu, a to vám umožní žít život bez výmluv, den po dni, zázrak za zázrakem, přesvědčení za přesvědčením.

 

SEZNAM VAŠICH VÝMLUV

 

Co si máte uvědomit

 

1. Nebojte se vyzkoušet nové způsoby a nechali se inspirovat nově nalezeným životem, jenž byl ukrytý pod výmluvami. Oprostěte se od zaběhlých myšlenkových pochodů a uvědomte si, že nic nebrání životu na nejvyšší úrovni.

 

2. Jste obdařeni nepopiratelnou schopností zbavit se výmluv- seberou se a zmizí, když je odhalíte jako falešná přesvědčení, jimiž ve skutečnosti jsou. Prostě o tom není žádných pochyb!

 

3. Povznášíte svůj život tak, že přijímáte zodpovědnost za to, co jste a kým si vyberete, že se stanete. Můžete se rozhodnout, že raději než setrvávat ve výmluvách a nechat život stagnovat, jej pozvednete. Překročte své nynější Já.

 

4. Své touhy můžete přenést do vědomé roviny a to tak, že odpojíte moc podvědomí, aby už dál nemohlo řídit váš život. Podvědomá (navyklá) mysl je dosažitelná, odkryjte tedy všechny výmluvy ve vás uschované. Navykněte si jednat vědomě.

 

Nechte se povzbuzovat svou nepopiratelnou schopností povznést svůj život vědomým úsilím. Mějte tato čtyři slova na paměti při procházení seznamu nejběžnějších výmluv, od nichž byste se zřejmě rádi oprostili.

 

 
Seznam některých běžných výmluv

 

1. Bude to těžké

 

I když to na první pohled vypadá jako snesitelný důvod, jedná se o jasnou výmluvu utvořenou tak, aby vás odrazovala. Přiznejte si, jaké těžkosti máte, pokud jste závislí, obézní, deprimovaní, stydliví, osamělí, málo si vážíte sami sebe nebo cokoliv jiného. Pak poznáte zbytečné utrpení, kterého jste se zuby nehty drželi. V každém případě to bude těžké, proč tedy raději nezvolit užitečné utrpení? Je ale také pravda, že nemáte absolutně žádný nevyvratitelný důkaz, že to, co chcete změnit, bude vyžadovat zvláštní námahu. Změna vašeho myšlení může být snadná stejně jako obtížná.

 

Přesvědčení, že vaše návyky půjdou jen těžko změnit, je jenom přesvědčení! Pokud se rozhodnete, že něco je problém ještě předtím, než se vůbec o něco pokusíte, tak je to výmluva. Jak prohlásil dávný taoistický mistr: Nic na světě není těžké pro ty, kteří se na to zaměří svou myslí.

 

2. Bude to riskantní

 

Opět to vypadá jako dobrý důvod, ale přesvědčíte-li sami sebe, že něco nese větší riziko, než jste schopni předpokládat nebo než na co máte sílu, stává se to opět ubohou výmluvou pro to, abyste nic nepodnikli.

 

Strach z podstoupení rizika vám jednoduše brání pustit se do jakékoliv činnosti. Přesvědčíte-li sami sebe, že je vaším úkolem vyhýbat se riziku, můžete pokračovat ve svých zavedených zvycích. Pokud jste si zvykli dělat všechno pro jistotu takovým způsobem, abyste potěšili všechny okolo, pak jste obětí vlastního vymýšlení výmluv. Pokud se bojíte názoru druhých - nebo se bojíte selhání či neúspěchu - pak vše, co si pomyslíte nebo uděláte, s sebou ponese určité riziko.

 

Logan Pearsall Smith: „Neexistuje nic více ponižujícího než vědět, že jste přišli o švestku, protože jste se z nedostatku odvahy báli zatřepat stromem."

 

3. Bude to trvat dlouho

 

Je to oprávněný důvod nebo výmluva pro to, že nebudete pokračovat? Pokud chcete povznést svůj život, opravdu nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat, že ano? A obzvlášť pravdivé je to v momentě, kdy si uvědomíme, že žijeme svůj život, každičký jeho kousek právě teď a tady. Všechno, co kdy dostanete, dostanete v tomto okamžiku. Každá myšlenka se vyskytne pouze v daném momentě, každá změna má svou určující chvíli.

 

Nezáleží na tom, jak dlouho vám trvalo vytvořit si návyk mařící vaše vlastní záměry, vše jste udělali v jednom dni, jediném časovém okamžiku. Povzneste se či posuňte ve svém životě nikoliv tím, že budete přemýšlet ve velkých a dlouhých časových úsecích, ale svědomím soustředěným na přítomný okamžik.

 

4. Bude z toho rodinné drama

 

Patří zde tento typ výmluv: „Nesmím zklamat své prarodiče či rodiče. Proč bych měl být jediný, kdo se vzepře a rozhodne se odejít z rodného města? Nebo změní povolání? Anebo uzavře sňatek s partnerem jiného vyznání (či cokoliv jiného, co by mohlo vzbudit nesouhlas nebo odsouzení příbuzných)?" To vše jsou myšlenky či memy založené na strachu, které jsme přijali v dětství, kdy se zdály být jediným možným způsobem, jak si zajistit místo v „ kmeni". Pro dítě, kterým jste tehdy byli, to byly důvody, dospělý, kterým jste dnes, v nich však musí rozeznat výmluvy. Nepřipusťte, aby vás strach z rodinných hádek odvedl od změny zastaralých, zbytečných a nechtěných myšlenkových modelů.

 

Nepatříte do své přímé rodiny. Jste členem rodiny lidské. Svoje děti nevlastníte a vy nejste vlastnictvím svých rodičů. Není vaší povinností plnit přání nebo osud diktovaný rodem. Je důležité mít vědomě na paměti, že jste zde, abyste hráli podle vlastních not, a že nemusíte umřít s tóny potlačenými v sobě.

 

5. Nezasloužím si to

 

Nedostatek sebeúcty tvoří základ pro výmluvu typu „Nezasloužím si to". S tím je spojeno: „Nic se mi nedaří," „Pokouším se, ale nic mi nevychází… určitě toho nejsem hoden," a „Ostatní lidé mají úspěch, ale já asi nemám na to být úspěšný."

 

Víra, že nejste dost dobří na to, abyste dosáhli neomezeného štěstí, úspěchu a zdraví, je kolosální lež, které se pravda o vašem současném životě ani v nejmenším nepodobá. Bere vám odvahu dobře mířenou výmluvou, jež vás má ochránit od jakékoliv akce.

 

Ona vás ale neochraňuje, jen vám brání v tom, abyste si uvědomili svoji nepopiratelnou hodnotu. Právě teď nemá tato výmluva ve vašem životě žádné místo. Vy si nemusíte vysloužit hodnoty - vy si zasloužíte všechno to úžasné, co tento svět nabízí, stejně jako kdokoliv jiný.

 

6. Nemám to v povaze

 

Věty spadající do této kategorie budou znít takto nějak: „Vždycky jsem byl takový, nemůžu si pomoct," „Už jsem se s těmito povahovými rysy narodil," „Nikdy jsem nepoznal jiný způsob myšlení," a „Jasně, je to moje povaha, takže ji musím akceptovat."

 

Jste-li ochotni se vědomě snažit o změnu přesvědčení, která podporují to, čemu říkáte vaše povaha, zjistíte, že výmluva „Nemám to v povaze" je pryč.

 

Všimli jste si, jak vás takový typ logiky drží v celoživotních myšlenkových návycích? Samotný fakt, že jste žili určitým způsobem, je skvělý důvod, abyste se povzbuzovali myšlenkami, jako jsou: Už mám dost toho, jak jsem bázlivý, stydlivý, chudý, nešťastný, druhými využívaný, blahosklonný tlustý či z formy. To je vše, co jsem kdy poznal, a vychází to ze způsobu myšlení a přesvědčení, které jsem přijal s tím, že určují moji povahu. Pokud to je moje povaha, potom ji změním a začnu s tím hned teď.

 

Filozof Bertrand Russeli napsal: „Kdyby byla lidská povaha nezměnitelná, jak si někteří hlupáci stále ještě myslí, situace by byla opravdu beznadějná... to, co se chápe jako „lidská povaha", je povaha nejvýše z jedné desetiny, ostatních devět desetin je dáno výchovou."

 

Takže, ať už věříte, že je vaše povaha jakákoliv, dovolte, aby byla vychována tak, jak si přejete vy a začněte s principem Konec výmluvám!. Devět desetin vaší povahy je naučených a osvojených jako zvyk a vy tyto staré zvyky můžete postupně měnit, pěkně jeden po druhém.

 

7. Nemohu si to dovolit

 

Výmluvy: „Nešel jsem studovat, protože to bylo moc drahé," „Nemohl jsem cestovat, protože jsem na to neměl finanční prostředky," a „Nemohl jsem dělat práci, kterou jsem chtěl, protože jsem musel zůstat na starém místě a vydělávat peníze, abych zaplatil účty." Taková výmluva je chabá a zbabělá, zdá se však, že je přijímána téměř všude.

 

Narodili jste se do světa hojnosti a máte bezesporu schopnost jí dosáhnout. Kdykoliv se necháte odradit myšlenkou, že vám vaše finanční situace nedovoluje to či ono, je to výmluva. Rozhodnete-li se však, že do svého vědomí vnesete možnost hojnosti, posunete své myšlenky z „Nemůžu“ si to dovolit na „Potřebuji-li jakoukoliv pomoc, která by mě provázela mým životem, pak se můžu spolehnout, že bude nejen k dispozici, ale vykročí mi vstříc.“

 

Máte moc vytvořit v sobě prostor, který je naplněn vnitřním klidem a radostí, jakýsi vnitřní ostrov spokojenosti, který nemá nic společného s penězi. Procvičujte si pocit vděčnosti za věci nezbytné pro život, které jsou zde pro vás, abyste je prakticky a se samozřejmostí užívali. Patří mezi ně vzduch, voda, oheň, slunce a měsíc, zem, po které chodíte, neustávající tlukot srdce, nádechy a výdechy plic, trávení jídla, oči a uši, a tak dále.

 

Buďte neskonale vděčni za vše, co je vám přirozeně dáno a co je nad rámec toho, co si můžete „dovolit". Až vaše snaha zesílí, zhodnoťte, co opravdu chcete dělat, kde chcete žít a jaká bytost naplní vaše touhy.

 

V roce 1891 napsal Oscar Wilde poněkud sarkasticky: „Existuje pouze jediná společenská třída, která myslí na peníze více než bohatí, a to chudí. Chudí nedokážou myslet na nic jiného." A k tomu dodejme, že takové přemýšlení je navíc doprovázeno nářkem, že nikdy nemají peníze. Tento mem vyhoďte a raději znovu zaměřte myšlenky na to, co chcete dát najevo, bez ohledu na vaši současnou finanční situaci.

 

Ať už cítíte cokoliv, je to vaše dharma (Dharma= odvozeno od sanskrtského slovního kořene dhri, a znamená způsob bytí, cestu k univerzální pravdě) a nezáleží na tom, jak silně vás to volání táhne. Pokud jste pevně přesvědčení, že nejste schopni to zvládnout, ujišťuji vás, že máte pravdu. Ať už věříte nebo nevěříte, že si můžete určitou věc dovolit, máte pravdu.

 

8. Nikdo mi nepomůže

 

V tato výmluvě není ani za mák pravdy. Faktem je, že svět je plný lidí, kteří vám rádi pomohou s čímkoliv, co chcete udělat. Zůstanete-li ale u falešné představy, že neexistuje nikdo, kdo by vám pomohl, vaše přesvědčení se stane skutečností.

 

První krok musí učinit vaše mysl. Začíná novým přesvědčením: Mohu získat pomoc.

 

Začněte se povzbuzovat tvrzeními, která podpoří a pozvednou vaše přesvědčení, jako například: „Jsem schopen tvořit sám, pokud je to nutné. Vím, že ti praví, kdo mi mohou pomoci, zde budou v tu pravou dobu a Svět je plný lidí, kteří mi velmi rádi pomohou.“ Pomůže vám to spojit se se Zdrojem energie, který je neustále k dispozici vašemu intuitivnímu Já.

 

Vaši sebedůvěru může posílit i poznámka, kterou si do svého deníku zapsal v listopadu 1843 Ralph Waldo Emerson: „Kdybych ztratil víru v sebe sama, postavil by se proti mně celý vesmír." Vesmír jste vy; vy jste vzešli z neviditelného světa Ducha. Když pochybujete o sobě, pochybujete také o univerzální Inteligenci, kterou jste vy, a pak se zdá, že neexistuje nikdo, kdo by vám pomohl.

 

Věříte-li, pak pomoc přichází ze všech stran: Peníze, které potřebujete, se najednou objeví, ti správní lidé přijdou, a nastanou takové okolnosti, které jsou nečekaně nápomocné- téměř jako by přišla nějaká synchronická síla a ohromila krásou toho všeho! Naše nesporná síla nás povzbuzuje, abychom se povznesli v každé situaci.

 

9. Ještě nikdy se to nestalo

 

Fakt, že jste se „vždy" chovali určitým způsobem, není rozumným vysvětlením pro váš současný stav. Je to výmluva, která se snaží omluvit vaše nedostatky.

 

Minulost je stopa, kterou po sobě zanecháváte, něco jako brázda zčeřené vody za motorovým člunem. To znamená, že je to mizející stopa, dočasně ukazující, kde jste se nacházeli. Brázda za lodí neovlivňuje její kurz - a není to ani možné, protože se objevuje pouze za lodí. Mějte tedy na paměti tento obraz, když budete vykřikovat, že je vaše minulost důvodem, proč nepostupujete kupředu.

 

Moje minulost je ukončená a to, co je ukončené, se nedá změnit. Přesně tak to bude, pokud budete žít ve stopě, kterou jste za sebou zanechali - s přesvědčením, že vaše minulost je důvodem, proč se nemůžete změnit, a vy se toho držíte zuby nehty jenom proto, abyste nemuseli přemýšlet jiným způsobem.

 

Vědomě si vyberte nová tvrzení, která ve vás budou povzbuzovat víru, že jste schopni pozvednout svůj život nad úroveň minulosti. Zkuste: „Dokážu cokoliv, na co zaměřím svoji mysl teď, v tomto okamžiku. Moje minulost nemá žádný vliv na to, co můžu vytvořit a co vytvořím. Jestliže se to nestalo nikdy předtím, o důvod více, proč to udělat nyní. Přestanu být otrokem svojí minulosti.“

 

Udělejte si soupis hloupých výmluv, které používáte, abyste se vyhnuli riziku, selhání, kritice, zesměšnění nebo negativnímu názoru druhých. Všimněte si, že je tvoříte jako sestavu svých současných výmluvových memů- názorů tak dlouho ukládaných ve vaší hlavě z napodobování názorů druhých, až se z nich stane skupina virů mysli.

 

Otevřete se novým vyhlídkám, které vás přenesou k novému způsobu bytí, v němž si vytvoříte bohatství, zdraví a štěstí právě teď.

 

10. Nejsem dost silný

 

Mahátma Gándhí: „Síla nevychází z fyzických schopností. Pochází z nezdolné vůle."

 

Výmluva „Nejsem dost silný" vás nepochybně drží v navyklém způsobu myšlení. Roky strávené ve víře ve vlastní slabost posilují přesvědčení, že jste emočně, duševně a fyzicky neschopný jedinec. Stačí jen trocha kritiky a hned ztratíte odvahu a aktivujete přesvědčení: Představy, že nejste dost houževnatí, abyste si udrželi určitou práci, postavili se šikaně či pronásledování, postarali se o sebe, čelili životu samostatně nebo sami cestovali, to všechno jsou viry mysli a připravené výmluvy, když jste v obtížné situaci. To platí i pro kolektiv.

 

Opusťte vnitřní přesvědčení, že jste příliš slabí. Staňte se bdělými a aktivními a projevujte nový druh statečnosti. Říkejte si: „Už nikdy více se na sebe nebudu dívat jako na někoho, komu chybí síla. Nezajímá mě, co si o mně myslíte. Moje síla je moje spojení se Zdrojem, a ten nezná slabost.“

 

Když toto přesvědčení budete chápat jako výmluvu, uvědomíte si jeho slabost, ale současně se posílí i vaše odvaha. Vlastníte všechnu mravní sílu ducha, mysli a těla, abyste mohli dosáhnout nejvyššího štěstí, zdraví a úspěchu.

 

11. Nejsem dost chytrý

 

Vaše celková inteligence není měřitelná IQ testem a nezachycuje ji ani školní vysvědčení. Představy o tom, čím byste rádi byli, čeho byste chtěli dosáhnout a co získat, jsou důkazem vašeho přirozeného nadání. Pakliže jste schopní si to představit, k aktivaci svého génia potřebujete pouze tuto představu vizualizovat a přenést ji do reality, uskutečnit ji.

 

Když tvrdíte „Nikdy jsem nebyl dost chytrý", ve skutečnosti říkáte „Přistoupil jsem na definici inteligence, která je měřena tak, jak mi to již dříve vysvětlili členové rodiny a učitelé". Mějte na paměti, že inteligence se nedá změřit ani žádným způsobem omezovat.

 

Vůle je reálná fyzická síla, která může změnit mozek." Takže i když chcete setrvat u výmluvy, že váš mozek je chemicky deficitní, máte v sobě moc jeho materiální výbavu změnit - můžete přeorganizovat svůj starý systém myšlení tak, aby se shodoval s talentovaným systémem.

 

Když věříte v sebe, věříte také v onu moudrost, která vás stvořila. Snažte se vědomě tuto rodící se moudrost nepředpovídat. Věřte svým vyšším myšlenkám, především pak těm, které podněcují touhu, a pak k nim přistupujte tak, jako by byly nezpochybnitelné.

 

12. Jsem příliš starý (nebo ne dost starý)

 

Někdy se může zdát, že chronologický věk vašeho těla je překážkou na cestě za změnou vžitých myšlenkových návyků. Hlavně proto, že jste už v raném věku vstřebali rozsáhlý seznam memů zabývajících se věkem. V závislosti na prostředí, v němž jste vyrostli, jste slýchali tvrzení, jako: „Na kole můžeš jezdit od sedmi," „Přenocovat někde mimo domov můžeš, až ti bude deset." „Auto můžeš řídit až od osmnácti," a „Milovat se můžeš až po svatbě." Nakonec v určitém okamžiku zjistíte, že jste se najednou dostali z fáze ne dost starý do fáze příliš starý! A pak uslyšíte: „Po pětatřicítce novou práci neseženeš," „Nemůžeš měnit povolání, protože nejlepší léta už máš za sebou," „Ve svém věku se už nemůžeš zamilovat," „Už je příliš pozdě na to, abys napsal knihu nebo zkomponoval symfonii, jak jsi o tom vždycky snil." a samozřejmě „Starého psa novým kouskům nenaučíš." A všechny tyto memy se staly skutečností.

 

Vymlouvání se na věk vychází z tendence ztotožňovat se s tím, kolikrát jste se otočili kolem Slunce, než z oné časové neomezené stránky vaší osobnosti, která žije nezávisle na stáří vašeho těla. Jedna vaše část má mysl oproštěnou od věku a nedbá na fyzický proces stárnutí. Je tu pro vás, stačí, když ji povzbudíte vědomým přizváním k účasti na vašem životě.

 

Platnost výroku „Počkej, tyhle věci budeš moci dělat, až budeš větší." je nekonečná, ale příliš rychle se tato věta změnila v: „Jsi příliš starý, chovej se přiměřeně svému věku, je příliš pozdě." Někde mezi těmito dvěma tvrzeními se váš osud neposunul na nejdůležitější místo v životě.

 

Máte tolik let, kolik máte - tečka. Právě v tomto okamžiku máte ideální věk a vaše tělo nemůže mít jiný věk, než má. Ztotožněte se s tím, co Lao-c' nazývá „křehké království" nebo „neviditelná sféra Ducha", pomocí myšlenek jako jsou tyto: Nestárnu a můžu naučit své tělo, aby se mnou spolupracovalo na dosažení čehokoliv, co si v mysli naplánuji. Můj současný věk mi nijak nebrání v naplnění mých snů. Má mysl je svobodná a já ji můžu vycvičit tak, aby plnila má nařízení, a ne aby se podvolila výmluvám.

 

13. Pravidla mi to nedovolí

 

Je nepravděpodobné, abychom byli vždy schopni pochodovat podle stejného rytmu jako všichni ostatní. V životě jsou ale i okamžiky, kdy musíte naslouchat rytmu pravidel, která tlučou pouze ve vás. Možná jste přijali přesvědčení, že pravidla společnosti jsou tak posvátná, že pokud je nějak pozměníte, dostanete se za hranici, kterou nesmíte vy nebo kdokoliv jiný nikdy překročit.

 

Počínaje dětstvím se dělá všechno pro to, aby se mysli mužů a žen staly konvenčními a sterilními. Patří sem řada pravidel, které vás učili dodržovat během života. Mnohá z těchto pravidel v sobě jednoduše obsahují slova: „Věci by se měly dělat tak, jak se to v téhle rodině vždycky dělalo," „Měl bys mlčet a dělat to, co je ti řečeno," „Měl by ses přizpůsobit a přihlásit se do kurzů, které škola nabízí," „Měl by sis raději nechat poradit od odborníků než mít jiný názor," „Měl bys raději zůstat bydlet blízko rodiny a ne se stěhovat na druhý konec země nebo dokonce do jiného státu," a tak dále. A všechny tyto „mě/la bys“ jsou formulovány tak, abyste přes ně nemohli slyšet určitý rytmus bubnování ve vás, což může mít katastrofální důsledky, budete-li ho dále ignorovat.

 

Bezmyšlenkovité dodržování pravidel a zákonů je pro společnost nebezpečné a je to i nepřekonatelná překážka na cestě k vašemu zdraví a štěstí. Vaše podvědomá mysl může být totiž naprogramována tak, že všem těmto memům a virům mysli dovolíte, aby vám diktovaly, které z možností máte volit. Pokud zjistíte, že i vy jste zastáncem toho, že pravidla a zákony je nutno vždy dodržovat a že je třeba dělat vždy to, co se vám řekne, musíte také vědět, že ostatním předáváte viry mysli podobné těm, které omezují váš život.

 

Naslouchejte svému srdci a řiďte se tím, co je v souladu s nejvyšším zákonem všeho. Podporujte proklamace, které dodávají vám i ostatním lidem odvahu stát se tím, kým se stát můžete, aniž byste jakkoliv narušovali práva jiného člověka, která jsou mu dána od Boha.

 

14. Je to na mě moc

 

Výmluva „Je to na mě moc" je tak silná, že se zdá, jako by uzavírala lidi do jakési bubliny a naprosto jim znemožnila jakýkoliv pohyb. Tuto výmluvu stačí pouze vidět naruby. Například pokud věříte tvrzení, že lidé jsou úspěšní, protože myslí na velké věci, já vám říkám, že k úspěchu stačí myslet na věci malé! Patří k nim například: nadváha, boj se závislostí na povolených i nepovolených látkách, nežádoucí sebehodnocení, získání doktorátu, stavba nového domu, řešení dluhů, zlepšení vztahu s matkou nebo posílení soběstačnosti.

 

Když jste ohromeni prostou velikostí něčeho, musíte se dotknout základů. Nemůžete zhubnout o 25 kilogramů nebo přestat kouřit ze dne na den, zítra získat doktorát nebo se navždy zbavit všech dluhů… takové cíle jsou příliš velké, pokud jich chceme dosáhnout takto. Lehce pak sklouzneme zpět k zaběhnutým návykům.

 

Přiznejte si, že obrovské věci nedokážete za jeden den, ale první krok můžete udělat už dnes. I když dnes doktorát nezískáte, můžete se alespoň zapsat do kurzu, který začíná příští týden a to je vše, co prozatím s tímto velkým cílem uděláte teď. Myslete v malém a uskutečňujte to způsobem tady a teď. Nemůžete přestat pít alkohol nebo kouřit a vědět, že je to na příštích deset let, ale můžete své závislosti odmítnout dnes, nebo ještě v menším, v tomto okamžiku. A to je přesně ten způsob, jímž se mění všechny navyklé myšlenkové postupy: tím, že myslíme a konáme malé věci v přítomném okamžiku a žijeme tak, jak každý doopravdy žije - minutu za minutou, hodinu za hodinou, den za dnem. S tímto novým vědomím můžete začít myslet tak, abyste podporovali sami sebe v odstraňování výmluv a v budování úspěchu.

 

15. Nemám dost sil

 

Nedostatek vitality ke splnění vašeho životního cíle je součástí naučené odpovědi. Jsem unavený, Jsem vyčerpaný, Mám toho dost a Jsem zničený - tak zní jen několik variant viru mysli, který vás ať už vědomě, či nevědomě infikoval. Jedná se obecně o bezděčnou výmluvu na rozdíl od opodstatněného vysvětlení, proč neděláme věci, jež dělat chceme. Přijměte přesvědčení, že vám chybí energie pro zásadní změny v životě.

 

Výmluvu „Nemám energii" používáme jako důvod, abychom se mohli držet netečného a žalostného způsobu života.

 

Jako protilátku je potřeba najít způsob, jak vpravit energické myšlenky do vašeho každodenního myšlení. Vitalita není pouhé množství atomů s vysokým obsahem energie, které uvnitř vás víří, ale je to způsob myšlení. Můžete se naučit překonávat únavné myšlenky o nedostatku energie a nahradit je vytvářením takového světa, který vám bude sloužit pozitivním a život naplňujícím způsobem.

 

Nízká energie není zdaleka jen problémem chemických procesů těla - je to funkce dlouhodobě navyklého myšlení, jež potřebuje výmluvy na to, aby mohla zůstat stejná. Tréninkem se můžete naučit uspokojivějšímu a energičtějšímu myšlení, které zvýší váš entuziasmus a nakonec povede k vytvoření aktivního životního stylu, který bude mít smysl. Nezáleží na vašem chronologickém věku, máte moc použít své myšlenky k tomu, abyste se pozvedli na vyšší úroveň úspěchu, štěstí a zdraví.

 

Nespokojujte se s nízkoenergetickou duševní činností. Zaměřte se na to, aby se vaše myšlenky neupínaly k tomu, co nemůžete udělat, ale k tomu, co zamýšlíte vytvořit. Když v takovém stavu mysli zůstanete, už nikdy nebudete chtít znovu používat výmluvu na nedostatek energie. Vysoká hladina energie je nakažlivá a vzniká spolu s vitálním myšlením nahrazujícím staré viry mysli.

 

16. Je to moje osobní rodinná historie

 

V rodině jste vždycky měli své místo a ať si o tom myslíte cokoliv. Pořadí dané narozením (to znamená, jste-li jedináček, nejstarší, prostřední nebo nejmladší dítě) nebo jakýkoliv jiný fakt daný rodinou - včetně toho, že jste součástí rozdělené rodiny, máte rozvedené rodiče nebo jenom jednoho z nich, jste adoptovaní, vaši rodiče jsou alkoholici, pocházíte ze špatných sociálně-ekonomických poměrů, jste rasově smíšení anebo jakákoliv jiná kombinace faktorů vaší situace - to vše je minulost a je to jednou provždy uzavřená záležitost! Vaši příbuzní udělali to, co udělali, za daných okolností svých životů. Poděkujte za to a pak přejděte do svého současného života. Berte svoji rodinnou anamnézu jako dar. Přesně tím jste museli projít, abyste se dostali tam, kde jste dnes.

 

Způsob, jakým se s vámi zacházelo, ať už dobrý či špatný, vám dal možnost stát se silnějším, sebejistějším člověkem. Výmluva na rodinnou historii má spoustu přívrženců. Takže pokud ji používáte, abyste sobě i jiným vysvětlili, proč dnes nejste tím, kým nebo čím jste se chtěli stát, uvědomte si, že to všechno můžete změnit, protože stoprocentně máte schopnost pozvednout své postoje a přesvědčení.

 

Vědomě pociťujte uznání a vděčnost k těm částem vaší osobnosti, které přežily a stále chtějí růst. Povzbuďte je tím, že nedovolíte, aby se smířily s „únikem" prostřednictvím výmluv. Metoda Konec výmluvám! vás povzbudí, abyste se smířili se vším, co vám život přinesl, včetně bolestivých zkušeností, jako je zneužití, opuštění a ponižování. Tím, že setrváváte v těchto celoživotních, sebedestruktivních myšlenkových návycích, škodíte sami sobě, a to následujícím způsobem:

 

- Oslabujete se a jste častěji nemocní. Tím, že neustále ulpíváte ve starých bolestech či vzpomínkách, udržujete se na místě, které přitahuje k vašemu tělu nemoci. Všechen hněv, nenávist a strach jsou mocnými spojenci závažných onemocnění… to je zákon přitažlivosti v praxi. Přemýšlíte-li nad tím, co vám v raném stadiu života chybělo nebo co se vám nelíbilo, vesmír vám nabídne možnosti, které korespondují s tím, co si myslíte. Spousta toho, co vám chybělo nebo co jste neměli rádi, bude nadále vstupovat do vašeho života ve formě nemoci.

 

- Zůstáváte vězet v minulosti. Pokud nedokážete pozvednout myšlenky na minulost, které způsobují, že zůstáváte nešťastní, neúspěšní nebo nemocní, zůstanete stát na místě. Z uchovávání nešťastných vzpomínek z minulosti spolu se zbytky původního hněvu, nenávisti a smutku se stane navyklý způsob zacházení se životem.

 

Dnes už máte nepochybně schopnost pozvednout své vědomí, abyste mohli zjistit, jak osvobodit vlastní Já a přitáhnout k sobě osoby, s nimiž chcete být, raději než stále opakovat sami sobě, že je nepřitahujete, protože se vám otec v dětství dost nevěnoval. Pamatujte, váš život probíhá teď, v tomto okamžiku.

 

17. Mám moc práce

 

Pokud toho máte moc, pak vězte, že si za to můžete sami. Všechny činnosti v životě, včetně těch, které vám zabírají hodně času, jsou prostým výsledkem vaší volby. Jsou-li vaše rodinné povinnosti problematické, rozhodnete se upřednostňovat svůj život v tomto směru. Je-li váš diář přeplněný k prasknutí, zvolíte si život s nabitým rozvrhem. Jestliže je spousta drobných detailů, kterými se můžete zabývat pouze vy, je to opět vaše volba.

 

Jeden z hlavních smyslů života je bezesporu být šťastný. Pokud používáte výmluvu, že jste příliš zaneprázdnění na to, abyste mohli být šťastní, zvolili jste si zaneprázdněnost a rezignovali jste na život s určitým cílem.

 

Uvažujte nad následujícími povzbudivými myšlenkami, jež jsou protikladem výmluvy „Mám moc práce":

 

♦ Mám dovoleno říct ne na žádosti, kvůli kterým pak nemám čas jít za smyslem svého života.

 

♦ Neexistuje žádná taková věc, jako „místo na všechno a všechno na svém místě."

 

♦ Neexistuje žádný správný způsob, jak cokoliv dělat.

 

♦ Můžu to dělat podle sebe, protože neexistují žádná absolutní univerzální pravidla.

 

Existují ušlechtilejší vlohy, kterým je nutno věnovat pozornost, kromě té spousty drobností, které vám zabírají místo v životě. Jestliže se bojíte té části duše, která vás volá na vyšší místo, pak se budete pravděpodobně dál ohánět touto konkrétní výmluvou.

 

Změňte tento zaběhlý vzorec tím, že nikdy nebudete říkat nebo naznačovat, že jste příliš zaneprázdnění. Jednoduše jej vynechejte a nahraďte následujícím ujištěním: Mám v úmyslu vyhradit si čas sám pro sebe, abych mohl žít život, který jsem sem přišel žít, a to tak, že se nebudu vyhýbat svým povinnostem rodiče, partnera nebo zaměstnance.

 

Přeříkávejte si tyto dva řádky, kdykoliv si vyhradíte několik minut z vašeho denního rozvrhu: „Nádechem zklidním svoje tělo. S výdechem se usměju." Nádechem zklidním svoje tělo: opakovat tuto větu je jako napít se chladné limonády v horkém dni - cítíte, jak chlad prostupuje tělem…. S výdechem se usměju: úsměv na tváři je známkou toho, že jste svým pánem. Toto jednoduché cvičení vám pomůže poklidným způsobem stanovit priority ve vašem životě. Potom se můžete zaměřit přesně na to, co potřebujete udělat, abyste přestali používat výmluvu „Mám moc práce".

 

Každý den procvičujte zdokonalování svých myšlenek a nenechte se ovlivnit tím, jak zaneprázdnění nebo důležití jste. Než abyste se udržovali v názoru, že jste příliš zaneprázdnění, myslete například raději takto: Cvičím, protože mám příliš mnoho práce na to, abych měl čas být nemocný.

 

18. Příliš se bojím

 

Existují pouze dvě emoce, které můžeme zažít: láska a strach. Cokoliv, co je láska, nemůže být strach, a cokoliv, co je strach, nemůže být láska. Dokážeme-li najít svůj vlastní způsob, jak zůstat ve vymezeném prostoru lásky, pak strach nepřichází v úvahu.

 

Strach je virus mysli, který tvrdí, že máte buď úspěch, nebo neúspěch. Už od raného věku vás učí myslet si: Pokud neuspěju úplně \/e všem, co zkusím, pak jsem neúspěšný člověk - a k smrti se bojím toho, že bych s takovou nálepkou musel žít celý život. Tento virus k vám přechází z jiných myslí, které jej přejaly se stejnou logikou… a dál se pak kopíruje, proniká a rozšiřuje se, až se z něj nakonec stane navyklý způsob reagování. Máte v hlavě myšlenky plné strachu a pak ty stejné myšlenky používáte k vysvětlení nedostatků ve svém životě. Chováte se tak, jako by byly skutečné, pravdivé, i když nejde o nic jiného než o výmluvy.

 

Neexistuje nic, čeho bychom se měli bát. Nejprve se začni mít rád a věř v tuto moudrost a pak se do toho dej a vpusť Boha." Přesunem k lásce je konec strachu. Jak se říká v přísloví: „Strach zaklepal na dveře. Láska otevřela a za dveřmi nikdo nestál."

 

Přehled ujištění ke každé z osmnácti nejčastěji používaných výmluv.

 

1. Bude to těžké: Mám schopnost vykonat jakýkoliv úkol, kterým pověřím svou mysl, a to s lehkostí a bravurností.

 

2. Bude to riskantní: Být sám sebou není riskantní. To je moje konečná pravda, žiji beze strachu.

 

3. Bude to trvat dlouho: Když jde o naplňování mého osudu, mám nekonečnou trpělivost.

 

4. Bude z toho rodinné drama: Raději budu nenáviděn za to, kým jsem, než milován za to, kým nejsem.

 

5. Nezasloužím si to: Jsem božské stvoření, kousek Boha. Proto není možné, abych si něco nezasloužil.

 

6. Nemám to v povaze: Moje původní povaha je dokonalá a bezchybná. A já se k této povaze navracím.

 

7. Nemohu si to dovolit: Jsem připojen k nedozírnému zdroji blahobytu.

 

8. Nikdo mi nepomůže: Ty správné okolnosti a ti správní lidé jsou zde. Až přijde čas, objeví se.

 

9. Ještě nikdy se to nestalo: Mám vůli přitahovat vše, co si přeju, a začnu s tím tady a teď.

 

10. Nejsem dost silný: Mám přístup k nekonečné pomoci. Moje síla vychází z mého spojení se Zdrojem bytí.

 

11. Nejsem dost chytrý: Jsem stvořením božské mysli. Vše je dokonalé a já jsem plnohodnotným géniem.

 

12. Jsem příliš starý (ne dost starý): Jsem nekonečná bytost. Věk mého těla nemá žádný vliv na to, co dělám nebo kým jsem.

 

13. Pravidla mi to nedovolí: Svůj život žiji podle Božích pravidel.

 

14. Je to na mě moc: Přemýšlím pouze nad tím, co mohu udělat teď. Malým myšlením dokážu velké věci.

 

15. Nemám dost sil: Ke svému životu mám náruživý vztah a tato vášeň mě naplňuje vzrušením a energií.

 

16. Je to moje osobní rodinná historie: Žiju v přítomném okamžiku. Jsem vděčný za všechny životní zkušenosti, kterých se mi jako dítěti dostalo.

 

17. Mám moc práce: Pročištěním svého života se osvobozuji, abych mohl odpovědět na volání své duše.

 

18. Příliš se bojím: Jsem schopen dokázat vše, co si usmyslím, protože vím, že nikdy nejsem sám.
Toto je konec první části. Identifikovali jste osmnáct nejčastějších výmluv a byli jste zasvěceni do důvodů, proč se zbavit navyklého myšlení, které vám zabraňuje žít život na nejvyšší rovině úspěchu, štěstí a zdraví. Ve druhé části naleznete sedm principů, jež vás dovedou k životu bez výmluv!
Zdroj: Dr. Wayne W. Dyer- Z knihy KONEC VÝMLUVÁM! Jak změnit dlouhodobé a sebezničující myšlenkové stereotypy

 

 

copyright © 2015 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.