Mužská a ženská část

Každý z nás má v sobě mužskou a ženskou energii. Jsem přesvědčena, že jedno z největších vyzvání v tomto světě je pokusit se obě tyto energie co nejvíce rozvinout, aby mohly spolu co nejlépe vycházet. V každé orientální filozofii existují pojmy jin (to ženské, přístupné) a jang (to mužské, aktivní), což znamená, že vše je v kosmu postaveno na souhře těchto dvou sil. Na Západě vytvořil Carl Jung vzrušující pionýrskou práci se svými pojmy „anismus“ a „anima“. Vysvětlil, že muži v sobě mají ženskou část (anima) a ženy mužskou (animus). Jak sám říká, většina lidí tyto aspekty utlačuje a jde o to naučit se s oběma vycházet. On a jeho žáci se do toho nadšeně pustili s pomocí snů, mýtů a symbolů, aby pomohli mužům a ženám najít jejich ztracené části. Zároveň mnoho filozofů, psychologů, básníků, spisovatelů a umělců vyjádřilo myšlenku, že v každém z nás žijí mužské a ženské energie.

Jak jsem se již v této knize zmínila, je člověk, který mi nejvíce pomohl objevit můj mužský a ženský aspekt, Shirley Luthman. Její myšlenky v tomto směru byly tak jednoduché, ale zároveň tak jasné a hluboké, že doslova přinesly totální obrat v mém životě. Zjistila jsem, že mi tato představa poskytla silný nástroj - najednou jsem opravdu na všechno, co se dělo v mém životě, se mohla dívat z obou perspektiv, z ženské nebo mužské, a proto jsem začala všechny situace daleko lépe chápat. Začala jsem myšlenky, které jsem se naučila v orientální filozofii, od Junga a u Shirley Luthman interpretovat svým vlastním způsobem a zkoušet je v mé vlastní metafoře. Také jsem si všimla, že ať přijdu kamkoli se svou metaforou, začnou se lidské obličeje doslova rozsvěcovat. Každý reaguje jako já - a tím se řada věcí přímo objasní. Někteří lidé cítí ke slovům „mužský“ a „ženský“ odpor, protože v naší kultuře se zkazila a lepí se na ně mnoho předsudků. Sedí na nich těžká emocionální zátěž. Jestliže se cítíš lépe, když používáš slova „jing“ a „jang“ nebo jiná, neváhej a udělej to.

Mužské a ženské

Pro mne je ženský aspekt naše intuitivní samo. Je to to nejhlubší a nejmoudřejší, co máme. Jak pro muže, tak i pro ženy je to ženská energie, přijímací aspekt, otevřené dveře, kterými vyšší inteligence kosmu může proudit dovnitř, přijímací část kanálu. Žena v nás s námi komunikuje prostřednictvím intuice - to jsou ta vnitřní pícháníčka hluboko v Tvém břiše, ty obrazy, které vycházejí z hloubky. Pokud jí nevěnujeme dostatek pozornosti v bdělém stavu, pokouší se nás dostihnout v našich snech, v našich emocích a v našem těle. Tak zastupuje zdroj vyšší moci v nás, a když jí budeme pečlivě poslouchat z momentu na moment, bude nás vést jako nikdo jiný.

Mužský aspekt je akce - fakt, že jsme schopni dělat věci ve fyzickém světě - mluvit, myslet, pohybovat se. Ještě jednou, ať jsi muž nebo žena, Tvá mužská část je částí, která Ti umožňuje něco dělat; je to navenek se vyjadřující konec kanálu. To ženské přijímá z kosmu kreativní energii a to mužské jí dává svými činy hmotný výraz. Tyto dva aspekty spolu vytvářejí kreativní proces.

To ženské v nás je inspirováno kreativním impulzem a tuto inspiraci nám sděluje pocitem, to mužské v nás na tom zakládá své činy, něco říká, dělá pohyby nebo něco, co tomu dává výraz.

Tak například umělec se vzbudí s inspirací k malování nějakého tématu (obraz, který k němu přišel přes jeho ženskou část), jde okamžitě do ateliéru, popadne štětec a začne malovat (čin jeho mužské části).

Matka si najednou začne dělat starosti o své dítě (upozornění ženy), utíká do kuchyně, kde zabrání, aby se nezdárný potomek nepopálil o rozpálená kamna (čin muže).

Obchodník přijde na myšlenku navázat kontakt se svým partnerem (žena v něm ho vede), zavolá mu (čin vnitřního muže) a domluví si s ním obchodní schůzku.

Pokaždé, kdy to mužské a ženské tvoří konstruktivní jednotu, je i výsledek kreativní - obraz, zachránění dítěte, dobrá obchodní schůzka. I něco tak jednoduchého jako že máš na něco chuť, vstaneš, jdeš do kuchyně a uděláš si obložený chleba, i to je ilustrace tohoto procesu.

Spojení mužské a ženské části v individuu je základem výtvoru. Ženská intuice plus mužská síla činu je kreativita. K harmonickému kreativnímu životu je nezbytné, aby jak Tvoje ženská, tak i mužská energie byla plně vyvinutá a aby obě správným, přesným způsobem spolupracovaly. Pokud chceš svou vnitřní ženu a vnitřního muže přivést do dokonalé harmonie, musíš dát svou ženu na vedoucí místo. To je funkce, která je jí od přírody daná, ona je Tvou intuicí, dveřmi k vyšší inteligenci.

Muž v Tobě ji poslouchá, to je základ jeho činů.

Skutečná funkce mužské energie je absolutní jasnost, přímost a plná síla, která se zakládá na tom, co Ti kosmos přes Tvou vnitřní ženu říká.

Žena řekne: „To cítím.“ On řekne: „Slyším, co říkáš. Co chceš, abych udělal?“ Ona řekne: „Chci, abys udělal to a to.“ On řekne: „Chceš to? Dobře, tak to tedy udělám.“ A on hned udělá, co ona po něm žádá, protože totálně věří, že jí promlouvá moudrost kosmu.

Zamysli se nad tím, že hovoříme o vnitřním procesu, který probíhá v každém z nás. Jsou lidé, kteří se z toho pokoušejí udělat proces vnější a myslí si, že tvrdím, že muži mají udělat to, co jim ženy řeknou. Já tím ale myslím, že každý z nás musí nechat intuici vést a že musí toto vedení okamžitě a beze strachu následovat. Základem ženské části je moudrost, láska, jasně vidět a toto vše je vyjádřeno v pocitech a touhách. Povaha muže v nás je přijímat rizika, dělat věci, které po něm ženská část chce, jako středověký rytíř pro svou dámu.

Odevzdáním se mužské části naší vnitřní ženě s tím, že on bude její iniciativou si budovat osobní strukturu, která citlivou energii intuitivní ženy v nás ochraňuje a oceňuje. Já si často představuji vnitřního muže za nebo pod mou vnitřní ženou - jak jí podporuje a ochraňuje. U mužů je to obráceně - ty, mužský čtenáři, možná vidíš svou vnitřní ženu hluboko pod sebou nebo za sebou - jako ženu, která Tě krmí a podporuje. Pokud budou tyto dvě energie spolupracovat, dostane člověk neuvěřitelně nádherný pocit: pak zde vzniká silný, otevřený, kreativní kanál, kterým proudí síla, moudrost, mír a láska.

 Starý muž a stará žena

Je škoda, že jsme se nenaučili nechat naši mužskou a ženskou energii přirozeným způsobem fungovat. V naší kultuře jsme našeho muže (naši schopnost jednání a myšlení) používali k utiskování ženské intuice, místo aby ji naopak podporoval a navenek ji vyjadřoval. Tomuto tradičnímu způsobu jak zacházet se svou energií říkám „starý muž“. Tento „starý muž“ se nachází jak v mužích, tak i v ženách, přestože u mužů vystupuje více do popředí a u žen je většinou skrytý a subtilnější.

Ten starý muž je naším dílem a chce si zachovat kontrolu. Strašně se bojí ženské síly, protože se nechce oddat síle kosmu, bojí se, že by ztratil svou identitu. Jiné slovo, které můžeš pro něj používat, je ego. Funkcí ega je držet se za každou cenu vlastní individuality, ať to stojí, co to stojí. To je také důvodem, proč ego odmítá ženskou sílu, neboť ta směřuje k jednotě.

To ženské, které je ve styku se starým mužem, je ve světě bezmocné a nemohoucí. Její síla se nemůže bez jeho podpory vyjádřit, chybí jí jeho síla činu, a proto jí nezbývá nic jiného než různými manipulacemi a fyzickými symptomy vyjít na povrch, někdy i násilným způsobem v podobě emocionálních výbuchů. Tradiční role muže ho nutí svou vnitřní ženu utiskovat, reagovat jako robot bez jakýchkoliv emocí, mít vše totálně pod kontrolou a ženy utiskovat (ve svém nitru se jich tajně bojí, protože mu připomínají jeho vlastní vnitřní ženu, kterou se po celý čas pokouší vytlačit) a protože jsou odříznuti od svého vnitřního zdroje síly, cítí se často velmi osamoceni a ztraceni.

Tradiční role ženy ji též učí svou ženskou sílu neakceptovat, a proto spíše používají mužskou energii. Cítí se tedy bezmocné a vázané na muže, emocionálně z rovnováhy, svou sílu neumí vyjádřit přímo, ale jen různými manipulacemi (bojí se, že kdyby muži zjistili, jak je vlastně silná, ztratili by o ni zájem, a proto svou sílu pečlivě ukrývá). Je důležité vědět, že jak starý muž, tak i stará žena existují u obou pohlaví. Žena, která se vyjadřuje tradičním (nahoře popsaným způsobem) má v sobě muže - samce, který ji utiskuje. Má sklon přitahovat muže, kteří zrcadlí její mužskou osobnost a podle toho se k ní chovají. Toto chování se může vyvinout do různých stupňů, od paternalistického a šovinistického jednání až k fyzicky násilným činům. Záleží pouze na tom, jak žena vychází sama se sebou a co si myslí, že si zaslouží. Až jednoho dne začne být k sobě milejší a začne si více důvěřovat a bude svou mužskou energii používat k tomu, aby ji podporovala, změní se zákonitě i chování mužů v jejím životě. Tato změna bude tak veliká, jak veliká bude její vlastní proměna; může se stát, že tito muži z jejího okolí zmizí a budou nahrazeni muži, kteří budou její nový postoj k sobě zrcadlit a budou ji podporovat. Často jsem tento proces viděla na vlastní oči.

Tradiční muž - samec má v sobě bezmocný historický hlásek, který se snaží být vyslyšen. Má sklon přitahovat ženy, které mají špatný sebeobraz, které se na něj přilepí a strašně ho potřebují, nebo ženy, které svou sílu nechávají vyplout na povrch nepřímo - manipulacemi, které si hrají na „roztomilé malé holčičky“, vyzývají sexualitou, chovají se jako „kočičky“ a jsou neupřímné.

Tyto ženy zrcadlí nedostatek jeho vlastního respektu k sobě a důvěřují v jeho vnitřní ženu. Když se muž otevře ke své ženské povaze a bude mít k ní důvěru, dostane velmi rychle napájející a podporující pocit spojení, který mu tak dlouho scházel. Ženy v jeho životě pak budou tuto změnu zrcadlit tím, že budou silnější, volnější, přímější, upřímnější a láskyplnější.

 Nový muž a nová žena

Ženská síla, síla duše je v nás vždy přítomná. Záleží na našem egu - na naší mužské energii - jak s ní zacházíme. Můžeme proti ní bojovat, stavět blokády, pokoušet se mít nad ní kontrolu, můžeme se před ní uzavřít nebo se jí můžeme poddat, můžeme k ní být otevření, můžeme se naučit ji podporovat a tím určovat své chování.

Jako individua jsme kolektivně došli k bodu změny, jdeme z pozice, kde strach a kontrola hrajou hlavní roli do postoje odevzdání a důvěry. V současném světě přibývá ženské energie. Čím více se bude vyjasňovat, tím více ji budeme uznávat a respektovat a poddávat se jí a tím více bude starý muž transformován. Vnitřní muž se pak zrodí z ženského aspektu, bude mužem, který vše dělá z důvěry, z lásky ke své vnitřní ženě. Musí jen ještě růst, aby se konečně stali milenci. Jsem přesvědčena, že nový muž se v našem vědomí zrodil teprve v posledních letech. Dříve jsme měli málo zkušeností s opravdovou mužskou energií, to jediné, co jsme měli, byl obraz starého muže, tj. energie totálně cizí a uzavřená od energie ženské. Narození nového muže je shodné s narozením nového času. Nový svět se bude budovat v našem vnitřku a bude se zrcadlit navenek nyní, kdy se nový muž (fyzická forma) zrodí v plné slávě z ženské síly (duše).

copyright © 2016 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.