Mužská a ženská energie

Mužská a ženská energie jsou Jin a Jang, Vnitřek a Vnějšek, Spodek a Vršek. Uvnitř každého "Jednoho" (včetně samotného všehobjímajícího Jednoho), jsou dva. Ke každé ženě je tu muž, ke každému muži je tu žena. Mluvím však z perspektivy vibrací. Chci, abyste tento koncept vyjmuli z vašeho uvažování, které se zaměřuje pouze na lidi. Tohle je něco, co je všude, prostupuje to vším, funguje to pro cokoliv, stačí se jen pořádně dívat a klást ty správné otázky.

Když dovedete "vidět" mužskou a ženskou energii, otevře se vám zcela nový svět vnitřního i vnějšího bádání. začnete chápat, že svět kolem je propojený na všech svých úrovních a příčina i následek nekonečného rozpínání vesmíru je rovněž pouze výměnou Mužských a Ženských energií.

Ke každé akci, kterou podniknete (Mužská energie), je tu emoce (Ženská energie). Každá myšlenka, kterou vysíláte k někomu jinému (M), vyvolává zpětnou myšlenku, kterou si vztahujete na sebe (Ž).

Vnitřní a vnější jsou přímým odrazem jeden druhého. Vnitřní je ženské, a vnější je mužské. Ale pro každou vnitřní ženu je i vnitřní Muž a pro každého vnějšího muže je i vnější Žena. Je to jen otázka perspektivy, jak vztahujeme věci k sobě. Když se začneme zaměřovat na tyto vnitřní aspekty sebe sama, budeme schopni přepsat a lépe pochopit způsob, jakým děláme různé věci.

Je třeba pochopit, že máme určité mentální programy, které jsme si všchni napsali (kolektivně (Ž) a každý sám (M) ). A často si ani neuvědomujeme, že je máme. Mnoho lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou "duchovní" sami sebe vyjmou z této předem dané skutečnosti a myslí si, že již nemají vůbec žádný takový program - což je však jen program, který maskuje všechny ostatní programy. Obvykle tím největším problémem, kterému čelíme v tomto světě (M) je vytváření omezení uvnitř nás - v myšlenkových procesech, emocionálních systémech, duchovním porozumění, a fyzických zážitcích...(vzduch, voda, oheň, země) neboli (M, Ž, M, Ž)

Někdy je příčina vnější, jindy je vnitřní. Není fér říkat, že příčina je vždy vnitřní. Bylo by to, jako obviňovat někoho, kdo byl napaden, za to, že je příčinou svého napadení. Pokud chceme žít v prostředí, které je doopravdy nápomocné a podporující, musíme pozvedávat ostatní a pomáhat jim. Když je někdo napaden - ano, tento člověk bude muset s tímto zážitkem dál žít a čelit mu, ale rozhodně není fér mu tvrdit, že je to jeho vina, že byl příčinou. Mohl být pouze následkem projevu vibrací jiného člověka, který si na něm vybil svou vůli. Proto bychom jako součást celku měli všechno vztahovat na sebe a klást si otázky, jak se chováme ve svém životě sami k sobě a k ostatním. Pak můžeme teprve přijmout výzvu něco s tím udělat, přepsat vzorce a programy, změnit naše chování.

Nezní to jako zábava? Porozumíme-li tomu, můžeme být sami k sobě upřímní. Ne, není všechno v dokonalé rovnováze, ve skutečnosti jsou věci ve velmi divoké nerovnováze - a proto máme tolik potíží v současné společnosti. Mužská energie je ve velké převaze, je jako přefouknutý balón, který omezuje a utlačuje energii ženskou. Na to, abyste si zatančili tango ale musíte být dva - kolektivní lidská ženská energie se učí jak se znovu spojit s mužskou, jak být vyživující, podpůrná a chápající, zatímco mužská je utržená ze řetězu. Je potřeba naučit se jak opatrně uchopit energii na opačné straně a navázat s ní rovnocenný vztah a opatrně ji vyživovat a přetahovat zpět do harmonického celku s přírodou.

A jak to udělat? Buďte tou změnou, kterou si přejete ve světě vidět. (Jak řekl Gándhí). To znamená aktivně měnit své vědomí si sebe sama a jak se vztahujeme k vnějšímu světu, takže můžeme něco nového manifestovat navenek. Místo neustálého opakování svých programů začneme vytvářet něco jiného, něco nového...někteří to nazývají Svoboda.

A teď běžte sdílet svou lásku s někým, na kom vám záleží. Hezký den!

Jordan


Převzato z: http://thespiritscience.net
Přeložila: Eidheann

Článek vč. překladu: http://divine-love.quicksnake.cz/Jin-Jang-muzska-a-zenska-energie/Duchovni-veda-Muzska-a-zenska-energie

copyright © 2016 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.