Pět jazyků lásky - Gary Chapman

První jazyk lásky – slova ujištění

Někteří lidé potřebují slyšet slova ujištění. Pokud tento typ lidí vyrůstal v negativním prostředí, pak je pro ně těžké hledat pro druhé slova ujištění, ale na druhou stranu je sami často vyžadují. Není to však jen o neustálém mluvení, ale také o naslouchání a vnímání druhého – přijmout, ale také dát. Na druhou stranu jsou lidé, kteří vyrůstali v pozitivním jazykovém prostředí, a proto slova ujištění pro ně nejsou překážkou. Dokonce pro ně mohou být naprosto přirozené – jsou většinou lidé, kteří umějí povzbudit, druhé lidi povzbuzují a vyjadřují jim ocenění.

Druhý jazyk lásky – dárky

Dárek je věc, díky které cítíme, že nás má druhý člověk rád. Může to být dárek, který vydrží chvíli, ale později si ho velmi dobře pamatujeme (například květina pro maminku od dítěte), ale může to být také dárek, který nám vydrží po celý život (například křeslo od partnera). Lásku však nevyjadřujeme darem, který je platbou za nějakou službu (například Přines mi zmrzlinu a dám ti 5,-Kč od cesty), nevyjadřujeme ji ani ve chvíli, kdy se za něco omlouváme.

Jedná se o viditelné symboly lásky, proto například na svatbě vidíme, jak si ženich s nevěstou vyměňují prstýnky jako důkaz své lásky, která je projevena navenek dárkem, ale také vnitřně citem. Dárek může být jakéhokoliv formátu, barvy, ručně vyrobený, ale i koupený, nebo dokonce nalezený, a za jakoukoliv cenu. Cena dárku pro člověka, který mluví tímto jazykem, není důležitá. Cenou je to, s jakým záměrem a významem dárek předáváme.

Třetí jazyk lásky – skutky služby

Skutky služby jsou jazykem, ve kterém člověk pomáhá druhým. Dělá mu dobře, pokud může poradit přítelkyni s počítačem, pomoci druhému s „neřešitelným“ problémem aj. Nejedná se však o otroctví a je třeba si tento jazyk lásky s ním neplést. Lidé, kteří promlouvají skutky služby, to dělají pro to, aby vyjádřili vděk a lásku. Například se jedná o doprovod kolegyně s nákupem do auta, pomoc starší osobě přejít vozovku a mnohé další.

Čtvrtý jazyk lásky – pozornost

Tento jazyk lásky vypadá velmi prostě. Ti, kdo ho vyžadují, chtějí, aby se člověk k nim posadil a věnoval mu nějakou dobu pozornost – například povídání při hraní hry, společný výlet, obyčejné hraní si s míčem matky a dítěte aj.

Mezi jednotlivými jazyky lásky může docházet k různým dialektům, protože pokud si partner přeje naučit se hrát squash a vy ho umíte, pak se nejedná o pozornost, ale o skutky služby, protože nejste placení za výuku, ale učíte partnera se zlepšit. Pozornost se často uplatňuje například v rozhovoru a zde je třeba si oddělit slova ujištění a pozornost, protože slova ujištění se soustřeďují zejména na to, co říkáme, ale rozhovor na to, co slyšíme. Pokud člověk chce promlouvat ke druhému jazykem pozornosti, pak spolu tito lidé tráví společný čas, první druhého povzbuzuje v hovoru a poslouchá.

Pátý jazyk lásky – fyzický kontakt

Už jako děti jsme přijímali fyzický kontakt jako projev lásky tím, že nás konejšili v náručí. Láskyplný dotyk může mít mnoho podob a projevuje se vhodně i nevhodně. Jestliže není dotyk druhému člověku příjemný, pak jeho jazykem lásky asi fyzický kontakt nebude. Dotyky mohou být nenápadné, jemné a mohou trvat i pouhý okamžik. Velmi často se lidé spontánně objímají, což je základním projevem jejich lásky.

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648584055181949&set=a.374117532628604.95299.128046123902414&type=1&theater

 

 

copyright © 2016 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.