Čakry

1. Kořenová čakra:    bezpečí a zdraví

2. Sakrální čakra:      centrum emocionální očisty

3. Solar plexu čakra: centrum síly a energie

4. Srdeční čakra:       dar lásky a léčivé útěchy

5. Hrdelní čakra:        čistota a pravda

6. Třetí oko:              jasnost života, jasnozřivost

7. Korunní čakra:       nejvyšší sféra, branou k osmé

 

     Čakra znamená v indickém sanskrtu kolo. Skrze tyto rotující víry, které jsou umístěny podél páteře, protéká vesmírná energie. Jsou našimi energetickými centry.  Stimulují tok životní energie v našem těle, a tím mu dodávají životní sílu. Energii neustále nasávají a vyzařují.

     Protože každé téma, jehož se naše myšlenky mohou týkat, souvisí s určitou čakrou, čistota našich myšlenek má přímou souvislost s jejich průchodností. Negativní myšlenky je zanesou hustější, nízkovibrační energií, která způsobí, že se stanou buď částečně nebo zcela neprůchodnými.

     Čakry jsou ve vzájemném působení s vesmírnými silami a oživují různé aspekty našeho života. Každá zastupuje jinou vesmírnou frekvenci. Jejich pochopení je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se dostat do různých úrovní našeho vědomí. Díky nim můžeme identifikovat druh energie, kterou právě prožíváme, a to je: základní bytí/ přežití,  sexualita/potěšení,  způsob sebeprosazení/ moc,  lásku/ vztahy,  komunikace/ tvořivost,  intuici/ jasnozřivost, duchovnost/ komunikace s duchovním světem. Všechny tyto roviny vědomí jsou oživovány právě čakrami.

   Čakry jsou párové. Mají svou přední a zadní část kromě kořenové a korunní čakry. Ty párové nejsou. Jedna- základní čakra míří směrem k zemi a druhá- korunní směrem do vesmíru. Každá párová čakra na přední straně těla má svůj protějšek na zadní straně těla a spolu jsou považovány za přední a zadní aspekt téže čakry. První čtyři spodní čakry, jejich přední aspekty souvisí s pocity, zadní části čaker s vůlí a vrchní tři čakry směrem k hlavě s mentálními procesy. 

     Když jsou čakry v rovnováze a rozvinuté, projevuje se to našim zdravím a vyrovnaností. Jsou-li harmonické, otáčejí se po směru hodinových ručiček. Točí-li se proti směru, máme pocit, že v té oblasti, na kterou čakra působí, je život jakoby proti nám. Místa, kde se čakry k hlavnímu proudu síly připojují se nazývají kořeny nebo také srdce čaker.

    Pokud jsou čakry nevyvážené, nedostatečně vyvinuté či zablokované, může se to projevit širokým spektrem mentálních, citových či tělesných potíží.                      

    Každá ze sedmi barevných energií čaker plní v lidském těle speciální funkci a přísluší určité čakře. Dává energii, kterou čakra nutně potřebuje k harmonizování funkcí.

     V auře, kterou tvoří jemnohmotná těla se bílé světlo rozkládá do sedmi barev a pak proudí do příslušného energetického centra. Barva je svou podstatou cosi duchovního. Tři prvotní barvy bezprostředně aktivují fyzický, mentální a spirituální energetický potenciál, což je nutné k podporování duchovně-duševního růstu. Barva červená= materie, žlutá= duše, modrá= duch. Jejich mícháním vznikají barvy čaker.

1) Červený paprsek dodává potravu fyzickému tělu. Do něj vniká  vdechnutím kosmické životní energie. Tato barva přísluší první, kořenové čakře. Žlutý paprsek podněcuje mentální vývoj mozkem. Uklidňující modrý paprsek je zachycen duchovním centrem v hlavě a probouzí spirituální energie.

2) Červená (materie) a žlutá (duše) se spojují v oranžovou, pomocí níž lze dosáhnout sebekontroly a vědomého řízení citů. Oranžová přísluší druhé, sexuální čakře.

3) Žlutá je symbol moudrosti v mentální úrovni, je spojena s třetí, solar plexu čakrou. Toto silové centrum symbolizuje naše "slunce". Zde je také sídlo našeho podvědomí, sebeprosazení a centrální rozvodna našeho nervového systému.

4) Spojení žluté (duše) s modrou (duch) vzniká zelená, která symbolizuje harmonické vyrovnání  tělesné a duševně-duchovní oblasti. Má spojení s láskou a vztahy našeho života. Přísluší čtvrté, srdeční čakře.

5) Modrá barva nekonečna a inspirace, se vztahuje k páté, krční čakře. To je energetické centrum, ve kterém má původ mluvené slovo.  To umožňuje vyjádření citů a pocitů  a vytváří komunikaci jak s okolním světem, tak komunikaci s vlastním tělem.

6) Indigová vzniká spojením ostatních šesti barev stejným dílem. Je výrazem duchovní vznešenosti, moudrosti a dokonalosti. Podporuje otevření "třetího oka tím, že zaostřuje vnitřní a vnější vidění a otevírá brány nevědomí, aby byl umožněn přístup do vzpomínek, které odedávna odpočívají ve skrytu duše. Tento barevný paprsek představuje spojení konečna s nekonečnem. Vymazává negativní struktury z vědomí a napomáhá vstupu do vyšších dimenzí. Indigově modrý paprsek představuje cennou pomoc na naší duchovní cestě ke kosmickému vědění a věčné pravdě. Je spojen s jasnozřivostí, šestou čakrou- třetím okem.

7) Fialová představuje korunu v barevném spektru. Proto korunní čakra. Toto nejvyšší chvění se skládá z červené (materie) a modré (duch) a tímto spojením podléhá i oběma protikladům, které jsou složený z neklidné impulsivnosti a jemné mírnosti, občas z bolestných pocitů mysli, což může vést k hlubokému tříbení. Tak otevírá fialová barva cestu ke spirituálním poznatkům a k duševnímu osvobození.

Příčinou chybných funkcí mohou být tyto tři možnosti:

1.    tok energie je blokován 

2.    tok energie je moc silný 

3.  do čakry proudí energie zdraví škodlivá

     Stav čaker v nás významně ovlivňuje intuitivní schopnosti. Pokud je náš systém čaker harmonický, dokážeme vidět budoucnost svou i ostatních, komunikovat s Bohem či jinými bytostmi světla.

     Je nezbytně nutné, abychom se zbavili všech svých strachů, pak teprve objevíme přirozené kvality našeho života. Pocítíme v něm opravdovou lásku. Strach z lásky z nás dělá zdrženlivé a sarkastické jedince. Tolik se bojíme zrady, zklamání, manipulace a bolesti, že pak zcela uzavřeme sebe, svá srdce a dobrovolně se vzdáme mnoha prožitků přijímání a dávání lásky.

     Když si uvědomíme, co je to strach, budeme se schopni znovu otevřít. Náš strach je pouhá iluze. Je vytvářen na základě zkušeností, které jsme prožili a pak vytvořili nějaký závěr. Ale naše prožité zkušenosti jsou již minulostí. A minulost je pryč, je to něco,co již nepotřebujeme. Žijeme tady a teď. To je podstatné. A to, co prožíváme, myslíme nyní, tvoří naší budoucnost. Pokud se bojíme dnes, budeme se bát i zítra. Chceme-li být šťastni, nečekejme na zítřek, ale začněme s tím hned teď. Co nám brání? Pouze my sami se bráníme, a to na základě naučených vzorců chování, ke kterým jsme byli vychováni, naučeni.  Víme-li, kde je příčina, můžeme s ní něco udělat a pak nám již nic nestojí na cestě ke štastnému životu, plnému lásky, klidu a harmonie. Proto buďme všichni šťastni teď a nečekejme, že štěstí za námi přijde samo.

copyright © 2009 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.