Pomocníci z duchovního světa

      Čistota a klid uvádějí do pořádku všechno pod nebem.                                                                                              Lao-c´

      Lidi nejsou andělé. Kdybych byl všemohoucí Pánbůh, tak bych nechal i andělům sem tam nějakou tu chybičku. On to asi taky udělal. Jinak by ráj musel být náramně nudné místo.
                                                                           Jan Masaryk

 

       Mnozí lidé se ptají, co musí udělat proto, aby se jim dostalo pomoci z duchovního světa. Nejjednodušší a nejefektivnější cestou je poprosit. Prostě vyslovit nebo myslet na to, co si přejeme. Vyslat myšlenku tak, jako člověk požádá přítele. Duchovní svět nám chce pomáhat a také to dělá.

      Není důležité, na koho své prosby směrujeme, zda nyní potřebujeme léčit a obracíme se na archanděla Rafaela nebo na Nanebevzatého mistra- Marii nebo na svatého Antonína. Duchovní bytosti nejsou úředníci, kteří nejprve prověří oprávněnost prosby a potom vám ji vrátí, protože není v jejich kompetenci. I když požádám "nepravou" bytost, prosba zastihne toho, kdo mne v daném okamžiku může nejlépe podpořit. Ale jak již bylo řečeno, pomoc může dopadnout jinak, než jsme očekávali.

     Božské je všemocné a vševědoucí, a proto bychom vlastně ani nemuseli prosit. Ví, jaký je náš další krok, co nás podporuje nebo nám chybí. Prosby, modlitby, rituály a techniky složí nám nikoliv duchovnímu světu. Pomáhají nám komunikovat, stát se vědomými a ujasnit si, co chceme a kam chceme směrovat svůj život.

     Jak přesně máme formulovat svou prosbu k duchovním pomocníkům? Příkladem k tomu může sloužit zážitek jedné ženy, která chtěla současně nový vztah i být svobodná. O nějaký čas později se seznámila s milým mužem a zamilovali se do sebe. Tento muž se však dostal do vězení a ona měla vztah a zároveň byla svobodná.

     Pokud své přání vyjádříme chybně nebo neúplně, následně se plní s nedostatky.

     Může se stát, že něco potřebujeme a jen tak mimochodem na to pomyslíme, aniž bychom nějak přesně formulovali své přání a aniž bychom se tím zabývali ve svých myšlenkách. O nějaký čas později dostaneme přesně to správné. Dokonce to předčí naše očekávání, protože to perfektně zapadá a souhlasí včetně těch nejmenších detailů.

     Nelze s určitostí říci, které naše objednávky jsou brány doslova a vykazují nedostatky, které jsme si sami zapříčinili a jiné nikoliv. Lze se domnívat, že to souvisí s našimi učebními lekcemi života. Ale i když pomoc nedopadne tak, jak jsme si představovali, duchovní svět se o nás postaral tím nejlepším možným způsobem. Někdy to pochopíme teprve později, někdy vůbec ne.

     Kontakt s duchovními bytostmi není žádná jednosměrná ulice, nejenom ony mají kontakt s námi. I s nimi můžeme vědomě navazovat kontakt, prosit je o podporu, radu a jasný vhled. Mnohým bytostem je dovoleno vstupovat s námi do kontaktu jenom tehdy, když je o to požádáme. Svou pomoc utvářejí podle našich přání. Když je to na nás příliš rychlé, můžeme je poprosit, aby zpomalily tempo a zacházely s námi jemněji. Udělají to, pokud to má v rámci našeho vývoje smysl. Potom splní také prosby, jejichž následky jsou pro nás nepříjemné.

     Většina pomoci, kterou dostáváme, tak neobyčejná není. Často ji ani nezpozorujeme nebo ji označíme za náhodu. Např. když potkáme člověka, který nám dá odpověď na náš problém. Čím jsme vědomější, tím snáze poznáváme práci duchovního světa, která se může projevit i objasňujícími sny.

     Stále se nám dostává podpory! Ale ne vždy přichází v takové podobě, jak jsme si ji přáli. Učitele z duchovního světa můžeme srovnat s rodiči, kteří chtějí, aby jejich dítě zvládlo určité úkoly a rozvinulo své schopnosti. Pokud však dítě neuznává, že je důležité určitou schopnost rozvinout a prosí rodiče, aby úkoly místo něj vyřídili, rodiče to přirozeně neudělají. Dítě reaguje vztekem, zoufalstvím, pláčem, vzdorem tak, jako někdy i my.

     Jak často si přejeme život bez stresu a prosíme duchovní svět, aby nám pomohl. A stres zmizí? Ne. Spíše dostaneme náležité duchovní lekce, které nás mají poučit. Záleží pouze na nás, jestli jsme schopni je pochopit či nikoliv.

     Duchovní svět nás podporuje z různých důvodů: protože je to jejich úkolem, protože se pro to rozhodli, protože se tak dál mohou rozvíjet nebo někdy také proto, že potřebují vyrovnat karmu nebo sliby. Duchovní bytosti mají většinou lepší přehled. Již se nezaplétají v pozemských realitách, pocitech a vzorech chování nebo v nich ani nebyly.

     Mnohé bytosti nás provázejí celým životem jako naši andělé strážní, jiní zůstávají jenom na chvíli pro nějaký úkol nebo vývojové období. Jiní se tu jenom tu a tam ohlásí a dávají nám podněty, kterými se po nějaký čas zabýváme, dokud nejsou transformovány. 

Zpracováno dle: Pomoc z duchovního světa : P. Schneider, G.K. Pieroth


copyright © 2009 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.