Léčení v duchu havajského ho'oponopono

     "Ho´oponopono je cenný dar, který pomáhá člověku rozvinout funkční vztah se svou podstatou a nepřetržitě prosit o nápravu chybných myšlenek, slov a skutků. Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti."
                                                                Morrah Nalamaku Simeona

 

     "Obnovený proces Ho´oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska toho docílí tak, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlení. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou."
                                                                  Dr. Ihaleakala Hew Len

 

 

     Naprosto vše, co hledáme i co prožíváme, se děje uvnitř nás. Chceme-li cokoli změnit, je třeba zaměřit se dovnitř, nikoli ven. To je princip dokonalé zodpovědnosti. Neexistuje viník, já jsem vše.

     Před dvěmi roky jsem se doslechl o havajském terapeutovi, který vyléčil celé oddělení mentálně postižených vězňů - aniž by kterékoliv z nich viděl. Tento psycholog prostudoval jejich záznamy a pak se podíval do sebe, aby zjistil, jak vytvořil nemoc dotyčné osoby. A když se zlepšoval, zlepšoval se i stav pacienta.

     Když jsem poprvé tento příběh slyšel, myslel jsem, že jde o legendu. Jak někdo dokáže vyléčit kohokoliv tím, že léčí sám sebe? Jak může i seberealizovaný mistr vyléčit šílené kriminálníky? Nedávalo to smysl. Bylo to nelogické a příběh jsem zavrhl.

    O rok později jsem ho však slyšel znovu. Dozvěděl jsem se, že terapeut používá havajskou léčitelskou metodu nazvanou ho'oponopono. Nikdy jsem o ní neslyšel, ale nemohl jsem to pustit z hlavy. Pokud byl příběh pravdivý, chtěl jsem se dozvědět více.

     Vždycky jsem věděl, že "stoprocentní zodpovědnost" znamená, že jsem zodpovědný za to, jak myslím a co dělám. Cokoliv nad to už nemůžu ovlivnit. Myslím si, že většina lidí takto také rozumí pojmu naprostá zodpovědnost. Jsme zodpovědní za to, co děláme, nejsme zodpovědní za to, co dělají druzí. Havajský terapeut, který léčil mentálně postižené lidi, mě naučil nový a pokročilejší náhled na stoprocentní zodpovědnost.

     Konečně jsem poprvé hovořil s dr. Hew Lenem. Bylo to 21. října 2005. Hovořil o tom, že tři roky pracoval ve Státní havajské nemocnici na oddělení trestně stíhaných pacientů. Toto oddělení bylo nebezpečné a fluktuace psychologů zde byla velká. Personál často stonal nebo jednoduše odcházel. Když šel někdo po oddělení, otáčel se zády ke stěně ze strachu, že na něj pacienti zaútočí. Nebylo to příjemné místo pro práci, život ani návštěvu.

     Také mi řekl, že se v rámci své práce nikdy nesetkal ani s jedním z pacientů. Svolil, že bude mít kancelář a že bude pročítat záznamy pacientů. Pouze četl jejich záznamy. Když jimi procházel, zároveň pracoval na sobě. V průběhu této práce se začali pacienti uzdravovat. Celý příběh byl čím dál zajímavější.

     Po několika měsících bylo spoutaným pacientům povoleno volně se pohybovat. Některým zase byly sníženy dávky léků a ti, kteří byli původně označeni za nevyléčitelné, byli propuštěni." Byl jsem z toho uvytržení.

     A nejen to," pokračoval dr. Len. „Zaměstnanci se začali do práce těšit. Zlepšila se docházka a fluktuace zaměstnanců skončila. Nakonec jsme tam měli více personálu, než jsme potřebovali, protože pacienti byli propouštěni a všichni zaměstnanci chodili do práce. Dnes je to oddělení zavřeno."

     V té chvíli jsem to nevydržel a musel se zeptat: "Co jste se sebou dělal, co způsobovalo, že se tito lidé měnili?" "Jednoduše jsem léčil tu část sebe, kterou jsem s nimi sdílel," odpověděl. Tomu jsem nerozuměl.

     Dr. Hew Len mi vysvětlil, že přijmout absolutní zodpovědnost za svůj život, tedy za vše, co se v mém životě objeví, znamená uznat, že vše kolem mne je mým vlastním výtvorem.

     Tento výrok mě ohromil a bylo mi zatěžko jej přijmout. Jedna věc je nést zodpovědnost za to, co dělám nebo říkám. Druhá věc je zodpovídat za to, co říkají nebo činí druzí.

     Pravda je taková: Převezmete-li plnou zodpovědnost za svůj život, pak všechno, co vnímáte jakýmkoli ze smyslů, je vaše vlastní zodpovědnost, neboť je to přítomné ve vašem životě.

     Stručně řečeno - je na vás, zdali vyléčíte to, co se vám nelíbí a co prožíváte: terorismus, politiku i hospodářství své země. Lze říci, že tyto věci ve skutečnosti neexistují a jsou to pouze vaše vlastní projekce. 

     Problém není v nich, ale ve vás. Abyste je změnili, musíte změnit sami sebe.

     Souhlasím s tím, že se taková skutečnost těžko chápe, přijímá a prožívá. Obviňovat své okolí je mnohem snazší, než za něj přijmout absolutní zodpovědnost. Během rozhovoru s Hew Lenem jsem začal chápat, že léčení z jeho pohledu a v duchu ho'oponopono znamená milovat sám sebe. Chcete­li zlepšit svůj život, musíte jej vyléčit. Chcete-li někoho uzdravit, a může jít klidně o mentálně chorého vězně, musíte nejprve vyléčit sebe. Zeptal jsem se dr. Hew Lena, jak v takovém případě postupovat. Chtěl jsem vědět, jaké kroky učinil v průběhu léčení pacientů- vězňů.

     Neustále jsem opakoval: "Omlouvám se a miluji tě.' "„To je vše?" „Ano, to je vše." Tato léčebná technika prýští z nitra, je označována jako Nalezení vlastního Já pomocí ho'oponopono.

     Existuje ještě další, starší verze této techniky, silně ovlivněná havajskými misionáři. Ta využívá zprostředkovatele, který pomáhá lidem léčit své potíže tak, že je ze sebe „vymluví". Když dokázali přetnout pouto, které je s potíží spojovalo, problém zmizel. Obnovená technika ho'oponopono zprostředkovatele nepotřebuje, neboť vše probíhá uvnitř.

     Podle této metody život spočívá v naprosté zodpovědnosti za vše, co se nám děje. Úplně za vše. Dr. Len tvrdí, že jeho práce spočívá v očišťování sebe sama.

     Tím, že očišťuje sám sebe, čistí svět, neboť on je svět. Vše vně je pouhou projekcí a iluzí.

     Tvrdil, že vše je naším zrcadlem a že také máme plnou zodpovědnost za ná­pravu všeho, co zažíváme, a to zevnitř, prostřednictvím spojení s Božstvím.

     Způsobem nápravy byla pro něj jediná prostá věta „Miluji tě" - směrovaná k Božství, jež lze také označit jako Bůh, Život, Vesmír či jakýmkoli jiným termínem vyjadřujícím onu vyšší kolektivní sílu.

     Rozhovor s ním byl velmi působivý. Ačkoli mě vůbec neznal, věnoval mi mnoho svého času. A neustále ve mně vyvolával zmatek. Dnes je tomuto muži téměř 70 let, pro někoho je žijícím guruem a jiní jej považují za případ pro psychiatra.

     Chválil moji knihu The Attractor Factor. Řekl mi, že když se zlepším, vibrace mé knihy stoupnou a všichni to budou cítit, až ji budou číst. V krátkosti, jakmile se zlepším, moji čtenáři se zlepší. "A co knihy, které už jsou venku, které se už prodaly?" zeptal jsem se. "Žádné venku nejsou," vysvětlil a znovu mě ohromil svou mystickou moudrostí. "Jsou stále v tobě."

     Jinými slovy, vně neexistuje.    

     Později jsem se zúčastnil jeho semináře ho'oponopono. Seminář začal přesně, jak je Hew Lenovým dobrým zvykem. Jakmile seminář začal, hned mě vyvolal: „Josefe, kam se přesunou data, která vymažeš ze svého počítače? "Nevím," odpověděl jsem a vyvolal smích všech přítomných, kteří podle mého názoru také neznali odpověď. „Do koše," zvolal něčí hlas. „Přesně tak," zareagoval dr. Hew Len, „data zůstanou v počítači, ale zapadnou tam, kde na ně není vidět. Totéž se děje s našimi vzpomínkami. Jsou stále uvnitř, jenom na ně nedohlédneme. Měli bychom je však vymazat úplně a jednou provždy."

     Zdálo se mi to všechno naprosto fascinující, ale nechápal jsem význam a směr toku jeho myšlenek. Proč bych si měl přát, aby mé vzpomínky zmizely navždy? On však vysvětloval dále: „Existují dva způsoby, jak můžeme prožívat svůj život. Ze vzpomínek, nebo z inspirace. Vzpomínky jsou opakováním starých programů, kdežto inspirace je vzkaz Božství.

     Naším cílem je používat inspiraci. V inspiraci uslyšíte Božství jedině tehdy, když očistíte všechny vzpomínky. Jediné, co musíte dělat, je čistit." Dr. Hew Len strávil hodně času vysvětlováním, jak Božství je nulovým stavem, stavem, kde neexistují žádná omezení, žádné vzpomínky a žádná totožnost. V takovém stavu se projevuje pouze čisté Božství. Ve svých životech takový stav občas zažíváme, ale většinou se nacházíme tam, kde nás ovládají vzpomínky, které nazval odpadky.

     „Když jsem pracoval v psychiatrické léčebně a procházel záznamy pacientů, zažíval jsem uvnitř svého těla bolest. Tato bolest byla ve skutečnosti sdílená vzpomínka, program, který vedl pacienty k tomu, že se dopustili trestných činů. Tento program je natolik pohltil, že se přestali ovládat. V okamžiku, kdy jsem ten program ucítil, začal jsem jej čistit."

     Dr. Hew Len pak vyjmenoval několik technik k očišťování, nejčastěji používá tuto: Bez přestání opakujete čtyři jednoduché formulky a přitom se obracejte k Božství. „Miluji tě." „Omlouvám se." „Prosím, odpusť mi." „Děkuji ti."

      Když máte hlavu zahlcenou programy, které se neustále přehrávají jako gramofonová deska, řekněte jim v duchu nebo potichu: “Miluji Vás, drahé myšlenky. Jsem vděčný za to, že mám příležitost osvobodit Vás i sebe.“ Tyto slova opakujte znovu a znovu. Negativní myšlenky a programy se samy nikam neztratí, nevydají se na dovolenou ani neodejdou do důchodu, pokud jim to nenařídíte.

     Skrze slova Miluji Tě se propojíme s Bohem. Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme. Slova “Miluji Tě” rozproudí zablokovanou energii, spojí nás s Božstvím. Jsou lístkem, který nás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru. Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli, začíná v nás vše očišťovat, abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku- svět bez hranic – nulový stav. Podstata je milovat vše. Např.nadváhu, závislost, problematické dítě, partnera … Láska, na kterou se skrze slova “Miluji Tě” napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji. Vyslovením slov “Miluji Tě ” si otevíráme bránu k prožití Božství.

     Omlouvám se – těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Nemusíme tušit, jak to k nám přišlo. Např. má-li někdo nadváhu, jednoduše přijal program, který ji vytvořil. Tím, že vyslovíme slova “Omlouvám se”, sdělujeme Bohu, že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli. Neprosíme Boha, aby nám odpustil, ale aby nám pomohl odpustit sobě samým! Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše, co se v našem životě objevilo.

     Prosím, odpusť mi – těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

     Děkuji Ti – těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.

     Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše, ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost. 

 

     Čisti,vymazávej,vymazávej a nalezni svou vlastní Šangrilu (Shamballu). Kde? V sobě!
                                                        Lapa´au Morrnah Nalamaku Simeona

 

Zdroj:  Dr. Joe Vitale a Dr. Ihaleakala Hew Len-  SVĚT BEZ HRANIC

 

copyright © 2009 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.