Síla vody

     Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.                

                                                              Lao-ć

 

     Musíme cítit vodu, vnímat ji s láskou a vděčností, a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme voda.                     

                                                                                      Massaru Emoto

 

 

Stres
 Láska vděčnost Výborně Úzkost  Stres

                 

      Voda-  vnímáme ji jako samozřejmost a jen málokdy ji vědomě doceňujeme.  Pijeme ji většinou bezmyšlenkovitě. Ale je to právě voda, bez které by nebyl život na zemi. Člověk si neuvědomuje, jak moc by měl být za ni vděčný. Může se stát, že dobrá voda bude na světě brzy vzácná.

     V dnešní době mnoho lidí kvůli „modernímu“ životu ztratilo rozpoznávací schopnost, co je dobré a co je špatné. Massaru Emoto- mezinárodně proslulý japonský badatel zabývající se výzkumem vlivu vody na léčbu onemocnění, přišel s objevem fotografií krystalů vody. Vychází z teorie, že voda je nositelkou informací a energie. V této oblasti je jedním z nejznámějších specialistů na světě.  Je autorem knihy "SKUTEČNÁ SÍLA VODY - léčení a poznání sebe sama".

     Málokdo ví, že voda dokáže zpracovávat a přijímat informace velmi jemných podstat. Dokáže si pamatovat, co bylo napsáno na lahvi, ve které se nacházela. Voda vnímá také energii- vibrace řeči, hudby. Myšlenky rovněž mohou ovlivnit paměť vody, a tak voda, která je všude kolem nás, je ovlivňována vším, s čím přijde do kontaktu. 

     Na myšlenku fotografovat vodní krystaly Masaru Emoto přišel ve chvíli, kdy  náhodou otevřel knihu a uviděl nadpis "Existují dvě stejné sněhové vločky?" S pomocí mladého vědce, který uměl dobře pracovat s mikroskopem , se snažili vyfotografovat ledové krystaly.

     Při fotografování  postupují vždy takto: Nalijí vzorek vody do skleněné láhve a po nějakou dobu ji vystaví působení informace, kterou může být například psaný text, obrázek či hudba. Potom tuto vodu nakapou na padesát Petriho misek o průměru 5 centimetrů. Misky s vodou následně zmrazí na teplotu  -25 °C. Po třech hodinách misky se zmrzlou vodou vyjmou z mrazicího boxu. Takto zmrazená voda vytvoří díky povrchovému napětí typická ledová zrna,  jejichž průměr nepřesahuje 6 mm. Každé jednotlivé zrno ledu potom pozorují pod mikroskopem. Se stoupající teplotou se led začne rozpouštět a vytvoří krystal. Po jedné až dvou minutách se krystal rozevře jako rozkvétající květ.

     Při pokračování fotografování vody si povšimli, že voda z vodovodu netvořila krystaly vůbec. Voda  přírodní, neupravovaná voda, která není obecně považována za zrovna kvalitní, krystaly tvořila. Tak  postupně zkoumali utváření krystalů v přírodní vodě, vodě z vodovodu a minerální vodě, aby mohli porovnávat jejich kvalitu. Schopnost vody tvořit krystaly a tvar vodních krystalů neovlivňuje pouze přítomnost či nepřítomnost chlóru a dalších látek ve vodě, ale také informace, jejichž působení byla voda vystavena.

      Stačilo provést jednoduchý pokus: Nalili vodu do dvou skleněných láhví. Na jednu  napsali text  "Děkuji" a na druhou text  "Ty pitomče!"  Vodu zmrazili a následné výsledky teorii rozhodně podpořily: voda z láhve s nápisem "Děkuji" vytvořila krásné šestihranné krystaly, kdežto voda z láhve s nalepeným textem "Ty pitomče!" pouze fragmenty krystalů. Tak zjistili, že voda pravidelně reaguje na pozitivní slova tvorbou krásných krystalů.

     V průběhu jejich výzkumu se potvrdilo, že se kvalita vody zlepšuje či zhoršuje v závislosti na informacích, které přijímá. To je přivedlo k přesvědčení, že i na lidi působí informace, které přijímají, neboť 70 % těla dospělého člověka tvoří voda. Při početí člověka je oplodněné vajíčko tvořeno z 96 % vodou, právě narozené dítě z 80 %.  S tím, jak člověk dospívá, podíl vody klesá a stabilizuje se při dosažení dospělosti na zhruba 70 %. Jinými slovy, své životy žijeme většinou jako voda. Podstatou lidské bytosti je voda.

     Zdá se, že voda dokáže správně pochopit podstatu toho, co je jí předkládáno. Slova nepůsobí na vodu svojí formou, nýbrž svým významem. Jeden z nejkrásnějších krystalů, rozevřený jako plně rozkvetlý květ, se vytvořil na základě slov LÁSKA a VDĚČNOST. Je opravdu správné myslet na to, jakou vodu pijeme a jak nám může škodit negativně nabitá voda.

     Vodu v nás můžeme tedy na jejích jemných úrovních buď přivézt k nádherné křišťálové čistotě, nebo ji zakalit.  Ovlivňujeme ji našimi slovy, myšlenkami, činy a naším cítěním.  Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Změní-li se voda, změníme se všichni. Protože  jsme voda.  Obj

copyright © 2009 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.