Tvé mistrovství nastává nyní

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Květen 2013

Buďte pozdraveni, milí přátelé, jsem Kryon z magnetické služby. Jste připraveni na další špetku Boha? Máte chuť ponořit se se mnou ještě hlouběji do Existence Všeho-co-je? Není to úkol pro nižší rozum. Jde o cestu oddanosti a důvěry. Jistě jsi již slyšel o starých Mistrech, kteří žáku vysvětlovali srovnání s plným šálkem. Když je šálek plný, nedá se do něj už přidat žádná další tekutina. Na to musí být šálek nejprve prázdný. Podobné je to též s Tebou a Tvým světem mistrovství. Všechno vědění k Tobě přijde. Neexistuje nic, co by Ti bylo zatajováno. Otázka však je: Jsi připraven přijmout to nové? Je Tvůj šálek, Tvá nádoba, Tvůj systém čtyř těl připraven propustit to, co je v něm uloženo, abys mohl pojmout to nové?Tím novým je v tomto případě míněna svoboda. Přejeme si v Tobě založit vědění, které vlastně žádným věděním není. Protože Tvou nádobu znovu zaplní dogmatické ptaní a poznávání (chtění). A nám dělá starosti, že bys mohl nové vědění zkombinovat s tím starým. Čímž budou znovu vytvořeny a zadrženy vzorce a představy. Například: Když vycházíš z toho, že cesta k Jednotě je těžká a náročná, dokonce plná utrpení, pak informace, které získáš z knih pojednávajících o konvenčních metodách k rozšíření vědomí v Tobě možná přiživí tyto staré vzorce. Chápeš, co tím myslím? Minulý měsíc jsme vám poskytli nástroje, které mohou být nápomocny, které však nemusí být nasazeny. Tvé vyšší Já, Tvé v pořadí další Já na schůdcích k Jednotě ví, co nyní potřebuješ, a co je pro Tebe dobré. Měj na paměti, že pokud se naplníš věděním o cestách poznání, které obecně sice odpovídá pravdě, avšak je v této době poněkud v předstihu, pak tyto informace mohou přiživit Tvé staré uložené záznamy, věci, které se dosud nacházejí v poloplném šálku. Doporučujeme nyní následující: jestliže se v klidu zabýváš svým současným životem, pokud možno v hlubokém spojení přes srdce nebo dokonce prostřednictvím ještě niternějšího spojení a komunikací se svým vyšším posvátným srdcem, sídlem Tvého vyššího Já, pak právě odtud přicházejí ukazatele cesty. Tam přesně ucítíš nebo uslyšíš, co je v Tvém životě na řadě jako další a jaké zážitky z duality je možno uhladit, aby to Tvá pozemská část měla snazší. Pochop mne správně: Není to míněno tak, že nemáš žít žádný pozemský život. To je omyl, který zčásti pochází z hnutí New Age. Tento chybný závěr Ti může způsobit spoustu dodatečných starostí. Jde o to, žít zde svůj život, avšak s onou interdimenzionální částí Tvé božské moudrosti. Snad Ti to připadá nemožné. Ale pokud to zkusíš, třeba i při malých zákeřnostech všedního dne, pocítíš, že již tak rychle neupadneš do záplavy slov spojených s utrpením nebo vztekem, ani do absolutního popírání Tvé spirituality. To poslední by byl vrchol dolů mířící ručičky vah duality. Umět spojit obě tyto části je vskutku uměním. Nemůžeme vám to klást na srdce dost často. Musíš to vyzkoušet. Nyní, nejlépe teď hned. Podívej se, co namáhá Tvé srdce, tíží je, nebo co způsobuje, že se Tvůj žaludek bouří. Jaké starosti v každodenním životě, v manželství, v práci nebo v oblasti vztahů Tě ničí? Nahlédni do hloubky a popros své vyšší Já, o pomoc při tomto pátrání po „proč“ a „co“ je třeba udělat. Ve Tvém životě není nic, nač by nebylo možno se podívat a transformovat to. Vždyť to sám znáš z minulosti: mnohá dramata se vyřeší, když se jim poskytne dostatek času. Jiná odejdou, pokud si člověk dá načas, nerozhoduje se ukvapeně, pořádně se na to vyspí, anebo ho v tichu napadne řešení. Nyní je tu časové okno k možnosti pracovat zase jinak, pokud máš starosti. Vstup do svého nitra, do svého vyššího posvátného srdce (již jsme k tomu nabídli mnoho návodů – CD, knihy, měsíční channelingy) a popros své vyšší vedení o vyšší perspektivu v záležitosti těchto starostí. Jakým způsobem jsi ve spojení s člověkem nebo věcí, které Tě tíží? Proč to vstupuje právě teď do Tvého života – anebo je to tam již delší dobu? Co je třeba učinit, aby se to vyřešilo? Snad také nadešel správný okamžik změnit svůj život, ve smyslu jiné práce, přestěhování nebo změny prostředí. Vycítíš to a budeš případně vědět, co máš dělat. Též se Ti dostane pomoci, abys mohl najít řešení a provést změny. Stává se to prostřednictvím tzv. synchronicit. V pravou chvíli Ti někdo zavolá nebo dojde k nějakému setkání, které by mohlo vyjasnit jednu věc, jednu starost. Pozoruj se z vyšší pozorovatelny a dívej se, jak báječně účinkuje tento Tvůj čistý záměr. S čistým záměrem je míněn upřímný záměr něco vyřešit, ukončit nebo začít. Bez postranních úmyslů nebo nižších záměrů ega. Je-li Tvým vroucným přáním uzdravit se, vyjasnit manželské drama nebo konečně nalézt cestu k nové práci, stane se to. Jen se ještě jednou pořádně podívej, zdali jsi opravdu připraven se pustit. Nebo zda Tvé ego, Tvé osobnostní Já, není docela rádo, když trpí nebo ho nerespektují. Nevěřil bys, kolik lidí trpí nebo se sebou nechá špatně zacházet a ještě se u toho cítí takřka dobře! Možná proto, že chtějí zakusit pozornost? Vyplatí se posvítit si též na tento aspekt určité záležitosti. Ta skvělá vysoká energie, která nyní proudí na Zemi, kterou já označuji „zlatá vlna“, uklízí ve všech energetických polích, v tom Tvém i v polích Země, avšak též podpůrně pomáhá projít tímto procesem. To, co se nyní navenek děje ve světě, děje se také ve Tvém nitru a Tvých uskladněných vzpomínkách. Jde o posvátné propouštění a božskou oddanost. Důvěřuješ Bohu v sobě, že ví, co je pro Tebe dobré? Nejsi od Něj oddělen, protože Ty jsi Bohem, každý jím je. Ty sám určuješ průběh svého života, nikdo jiný to dělat nemůže, popřípadě neměl bys to připustit. Nechat se utlačovat nebo vést život v nedostatku není ničím, co by pocházelo zvenčí, pochází to z Tebe samotného. Nikdo Ti nebrání to změnit. Jen Ty sám, pokud máš dojem, že by to jinak nešlo nebo že bys nemohl jednat jinak. Nereptej tolik, co nemáš a co bys rád měl, protože to ostatní snad mají. Raději se podívej, proč to nemáš. A zeptej se sám sebe, jestli opravdu potřebuješ to, co mají ostatní anebo zda by to spíše bránilo Tvému vývoji. Hezký dům Tě nutně šťastným neučiní, na to stačí i malá chata. Což je míněno i symbolicky. Tvé vyšší Já nemá nic proti luxusu a podobným věcem, které vnášejí radost do Tvého života. Jen když se z toho stane hon, který vede přes řadu skalisek, nemusí být pak dobré chtít po nich šplhat. Nebo se musíš podívat, proč tam ty útesy jsou. Možná jsi je vytvořil sám? Tak časté vytoužené osvobození od zla duality, poměřování a posuzování je důležitým poznáním na cestě za rozšířením vědomí. Nemá smysl o něco usilovat jen proto, že si druzí myslí, že to musí mít nebo že je nutné o to usilovat. Sám se musíš na sebe navnímat, abys zjistil, co má zkrášlit Tvůj život. Každý vnímá individuálně, co ho naplní. Jeden člověk rád pobývá v přírodě a naslouchá včelám, jiný si montuje v dílně ve sklepě a cítí zklidnění. A další miluje svou práci a rád se noří do energie tvoření a užívá si – pro jiné tak zjevný – všední den plný stresu. Co je lepší? Nic z toho. Všechno představuje cestu, jak dojít sám k sobě. I kdyby to byl onen temný sklep, kde by někdo jiný jen potřásl hlavou. Zde si dovolím přidat jedno lidské přísloví: „Vůle člověka je jeho Nebeskou říší.“ Jak má vypadat nebe na Zemi? Nedívej se na to, co se šíří kolem, ani na e-maily, jaké to Jobovy zvěsti zase zdobí mediální nebe. Není vše takové, jaké se to být zdá, a nedá se vše zpracovat nebo přijmout v té podobě, v níž je to nabídnuto. Takto se na bezpečné straně nachází ten, kdo řídí svůj život dle svého vnitřního Božství, protože ten je připraven přikouzlit klid a mír do svého života. „Jenže mně chybí ta víra,“ řekne nejeden z probuzených lidí. Co se však musí ještě stát, abys konečně věřil? Co Ti dovolí uvěřit, že Zemi oživí nová éra a že se toho mohou účastnit všichni? Jen – musíte se soustředit na tento fakt a neptat se po důkazech. I když přece jen – věřím, že jeden důkaz lze cítit, pokud se položíš to oné zlaté vlny, který nyní Zemi transformuje a obšťastňuje. Kdo se pln úžasu a bez očekávání odebere do této „zlaté vlny“ (vestoje, vleže či vsedě), zažije, co má nyní centrum galaxie pro lidstvo a Zemi připraveno: vysokou novou energii, která vše změní a Zemi i lidstvu uštědří řádné pošťouchnutí k Jednotě. Co jindy trvá milióny let, odehraje se tu během několika let: vzestup do vyšší dimenze. Nechceš oslavit tuto cestu a to, že o tom víš? Nechce se Ti poskakovat jako malé dítě, pln radosti, a odložit konečně ono hloubání a hodnocení? Užívej si života, je velice vzácný a výjimečný. Mnoho mimozemských sourozenců by tu rádo nyní bylo a užívalo si toto jedinečné dění v tomto kvadrantu vesmíru! Požitek, radost a smích jsou super-klíčem k požehnanému životu ve vzestupu. Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti, KRYON

www.barbara-bessen.com (Reprodukce českého překladu v nezměněné podobě je povolena, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 9. 1. 2014

 

copyright © 2014 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.