Plout s proudem - Abraham

   Abraham je skupina velmi vyvinutých bytostí, které k nám vtěleným duším na zemi promlouvají skrz Esther Hicks. Jeho základním poselstvím, které se nám snaží přiblížit, jsou vesmírné zákony a z nich především Zákon přitažlivosti. Nejedná se o nám známý gravitační zákon, ale o vesmírný zákon, který říká, že podobné vibrace se přitahují. A protože jsme vibračními bytostmi, tak tento Zákon má pro nás zásadní význam. Abraham se ale ve svých knížkách, videích a přednáškách dotýká také mnoha dalších zásadních témat, které vysvětluje z jeho širší perspektivy, která byla také naší perspektivou, než jsme vstoupili do tohoto těla, ve kterém teď čtete tyto řádky.

 

Nahráno 28.srpna 2007 během semináře o zákonu přitažlivosti:

 

Existuje vibrační verze vás, která vás předchází. I teď, když jste v tomto fyzickém těle.

Stejně tak, jak vás vaše vibrační verze vás předcházela, když jste nebyli v tomto fyzickém těle.

A když toto čelní, geniální, tvořící fyzické VY prozkoumává kontrast a dává zrodit novým touhám, tak ta nefyzická část vás, řídí tu raketu touhy a stává se jí.

To je to, co je ten pocit nadšení nebo očekávání.

Když cítíte ten radostný pozitivní pohyb, tak to znamená, že jste ve vibrační blízkosti této mocné přitažlivosti.

A cítíte to jako silně proudící řeku, pohybující se po proudu...

A jen když do ní namočíte palec, tak vás stáhne k tomu, po čem toužíte.

A když pochopíte, že vše, co chcete je v tom toku, který jde po proudu...

A vy zvolníte a necháte se unášet tím silným proudem.

Tak vše, co chcete, se začne objevovat, ve vašich zkušenostech.

Je mnoho z vás, kteří vezmou váš raft, nebo loď na břeh řeky a nasednete do té lodě, a téměř bez výjimky ji otočíte proti proudu a začnete velmi usilovně pádlovat.

Ano, je to nelogické, že?

A my se ptáme: Proč neplout po proudu?

A naši lidští přátelé o tom přemýšlí krátce a pak řeknou: Protože to vypadá líně.

Ti lidé, kteří se usilovně snaží...  podívejte se na ně... jak usilovně se snaží.

A to jsou ti, kteří budou odměněni. Dozvěděl jsem se to, když jsem byl malý.

Čím více budete usilovat, tím lépe to půjde.                                                       

A "bez dřiny nejsou koláče" mi bylo říkáno znovu a znovu a znovu a proto, když chci koláče, tak musím dřít.

Takže mi jděte z cesty a nechte mě pádlovat.

Podívejte se, jak posiluji.

A pak nás upozorní na všechny ostatní silné jedince, kteří jsou poctiví a udatní a také pádlují proti proudu.

A my je vyslechneme...  zdvořile.

Protože my máme ten obrovský nadhled a víme, kdo jste a proč jste sem šli,

a víme, že vše, co chcete je po proudu a že nic, z toho, co chcete, není proti proudu.

Aniž by to naši lidští přátelé věděli, tak posbírali mnoho návyků, které jsou proti proudu.

Byli jste naučeni ostatními, kteří pádlovali proti proudu velmi usilovně.

A umění umožnění je o tom, odložit tyto pádla.

A je jednoduché ty pádla odložit, pokud víte, že vše co chcete, je po proudu.

A když víte, že Energie Zdroje tam dole po proudu pečuje o to, co chcete.

Ale pokud věříte, že musíte tvrdě dřít a že je potřeba bojovat, abyste něco mohli dosáhnout, tak ačkoli připustíme, že můžete dát do pohybu pár fyzických věcí,

tak vám musíme říci, že tvoření skrz činnost, je při nejlepším metodou středověku  ve smyslu co vám to může přinést.

A to tvoření skrz soulad energií je to, co všichni mistři a všichni ti, které ctíte,

si osvojili.

Nemůžete být velkolepým tvůrcem, pokud nejste v souladu s energií, která tvoří světy.

A když sami sebe od ní držíte, tak to víte, cítíte se hrozně. A když jste s ní v souladu, tak se cítíte báječně.

Není to hezké, že jste se narodili s navigačním systémem, který vám dá kdykoliv najevo, jestli ta myšlenka, kterou jste si právě teď vybrali, jestli myšlenka, kterou si myslíte, jestli slova, která říkáte podle vašeho pocitu, který v ten moment cítíte, můžete říci, jestli je to myšlenka po proudu, nebo proti proudu?

To jak se cítíte, vám neřekne tu nejlepší myšlenku, jakou jste kdy měli.

Ukáže vám to pouze nasměrování vašich myšlenek.

Ukáže vám to, jestli jdete k tomu, co chcete nebo od toho.

K tomu čím skutečně jste nebo od toho čím skutečně jste.

Jerry a Esther byli na raftu a byl to radostný den a když spustili jejich loď do řeky...bylo jich asi šest a pár dalších raftů středoškoláků zápasníků.

A jak spustili svou loď na vodu, tak ani jeden z nich ani nepomyslel na to otočit raft proti proudu.

Věděli, že ta řeka se silným proudem si s nimi najde cestu.

A nikoho ani nenapadlo pádlovat proti proudu.

A jejich průvodce jim řekl jednu věc: Přátelé, toto není Disneyland, nemůžeme tu řeku vypnout.

A to je věc, kterou vám chceme sdělit nejvíce: Nemužeme tuto řeku vypnout.

A navíc, vy jste ti, kteří zapříčiňují, že ta řeka je tak rychlá.

Pustili jste se do toho bez váhání, když jste se narodili.

Měli jste tak moc záměrů...

A dennodenně se probíráte daty vašich životů a žádáte, žádáte, žádáte, žádáte....

Vy můžete za to, že ta řeka proudí tak rychle.

A vy můžete za to, jestli jdete po proudu nebo ne.

Máte nad tím vším plnou kontrolu.

A nic z toho, co děláte, nemá co do činění s nikým jiným nebo s řekou někoho jiného.

Jinými slovy: nelezte na jejich lodě.

A nelákejte je na tu vaši.

Jinými slovy: jediné povědomí, které musíte mít, jestli chcete využívat navigační systém, se kterým jste se narodili.

Chcete znát jednu jedinou věc, v každém okamžiku, v každé myšlence.

Je to po proudu nebo proti proudu?

A další věc je, jak to otočit po proudu.

Jak mohu otočit tuto myšlenku a tento pocit více po proudu?

Co mohu udělat pro zmírnění odporu?

Co mohu udělat pro trochu lepší uvolnění rezistence?

A "zkoušet to usilovněji " je špatná odpověď.

Snažit se usilovněji jen zvětší rezistenci.

Je to to odložení pádel, které ji zmírní.

Je to ta důvěra v proces.

Je to důvěra v ten proud.

Je to tak důležitá zpráva!

Kdysi jsme napsali knihu a dali jsme jí nejlepší název, jaký kdy kniha měla:

Požádej a je dáno.

A právě jsme vám vysvětlili, proč to tak je.

Život ve vás vyvolává žádosti a Zdroj nejen že je naplní,

ale Zdroj se doslova stane tou esencí toho, o co žádáte.

A zůstává v tak naprostém souladu s vaší nejvíce expandovanou verzí,

a nabízí vesmíru signál, na který zákon přitažlivosti reaguje, který ve vás vytváří vjem proudu, který je nepopsatelný.

A když sami sobě svolíte se pohybovat ve směru toho proudu, tak se cítíte báječně a když ne, tak ne.

Nesmírně jsme si tuto komunikaci užili. Je tu pro vás obrovská láska.

A jako vždy zůstáváme neúplní.

Zdroj:abrahamovo-uceni.inspiruj.cz


copyright © 2009 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.