Stát se kosmickým kanálem

Poselství Archanděla Michaela skrze Ronna Herman

PROSINEC 2009 

     OTEVŘENÍ SE CHANNELOVÁNÍ  - POKYNY, KTERÉ VÁM MOHOU

POMOCI  KOMUNIKOVAT SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ, SE SVÝM SPIRITUÁLNÍM

VEDENÍM A ANDĚLSKÝMI POMOCNÍKY.

 

     Mentální telepatie neboli channeling je komunikací beze slov nebo přenosem

myšlenek z mysli do mysli prostřednictvím jiných než známých smyslů. Můžete

dosáhnout jen těch vibračních úrovní, se kterými jste vy a váš energetický

podpis  kompatibilní. Proto je tak důležité projít očistným procesem, aby bylo

dosaženo vybalancovaného a harmonického stavu bytí v rámci vašeho

mentálního a emocionálního těla. 

     V ojedinělých intervalech a během přechodné periody z jedné velké epochy

do druhé dovoluje kosmický zákon vzestoupeným Mistrům, bytostem Andělské

říše a spirituální hierarchii projít „závojem“ a navázat kontakt s vybranými

„probuzenými“ členy lidské rasy. Musíte vyjádřit vůli a přání spolupracovat

s těmito úžasnými pokročilými bytostmi, protože oni nebudou omezovat vaši

svobodnou vůli. Pokud zaměříte pozornost na nějakého určitého Mistra, Anděla

nebo světelnou bytost, on okamžitě zpozorní a bude odpovídat. Čím intenzivněji,

vážněji a konstantněji si to přejete, tím více jeho vyzařování vám bude věnováno.

     Vaši Strážní Andělé, spirituální průvodci a učitelé podniknou vše, aby vám

pomohli dosáhnout vyšší frekvence moudrosti, která je tak důležitá pro tuto

dobu. Snaží se získat vaši pozornost tím, že zintenzivňují světlo ve vašem

solárním centru moci a ve vašem Posvátném srdci. Po staletí jste čekali na

pozvání, abyste mohli vědomě komunikovat se vzestoupenými Mistry a

Andělskou říší, a také oni na tuto dobu trpělivě čekali.

 

     ZDE JE NĚKOLIK CEST, KTERÉ URYCHLÍ PROCES STÁVÁNÍ SE

ZKUŠENÝM ČISTÝM KANÁLEM:

     Každý má minimálně jednoho Strážného Anděla, který je celý život u něj a

mnohdy více než jednoho. Budete mít různé průvodce, neboť procházíte

dimenzemi s mnoha úrovněmi. Musíte být schopni „pozvednout své vědomí“ na

úroveň kompatibilní s vašimi průvodci a učiteli. Také oni svoji frekvenci trochu

sníží, aby bylo dosaženo harmonické úrovně.

 

- Musíte se naučit koncentrovat a zaměřovat svoji pozornost.

- Musíte se naučit zastavit svoji mysl a odstranit své myšlenky z cesty, abyste se stali přístupnými a vnímavými pro myšlenky a vedení vašich průvodců a učitelů.

- Musí existovat dohoda mezi vaší duší/vaším Vyšším Já a bytostmi, které channelujete. Bytosti světla nikdy nenaruší vaši svobodnou vůli.

- Vaše vedení vám bude pomáhat dosáhnout přiměřené frekvenční úrovně, energeticky vás „popostrčí“, což vám dá pocit naplnění energií, a když dosáhnete vyšší energetické úrovně, možná i pocit rozšíření zvláště v hlavě.

- Channeling vytváří větší pocit vědomí.

- Channeling je zrychlenou cestou ke spirituálnímu růstu.

- Vaše vedení vám nebude dávat řešení pro vaše lekce; bude vám však dávat možnosti a rozšířený pohled na situaci.

- Vaše vyšší vedení nebude předpovídat budoucnost, protože máte svobodnou vůli a existuje mnoho variant. Avšak mohou upozornit na nejsilnější „možnou budoucnost“ v nějaké určité situaci a pomoci vám učinit nejmoudřejší rozhodnutí pro nejvyšší blaho.

     Budeme posilovat vaši rozhodnost, budeme vás inspirovat a ve vašich srdcíc zažehávat plameny s Posvátným ohněm Stvoření, když půjdete cestou osvícení. Vězte, že na každého z vás na věky vyzařuje Láska, Světlo a nevýslovnoé požehnání ze srdce našeho Otce-Matky-Boha.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael

zdroj:  http://channeling.wbs.cz

 

copyright © 2010 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.