Mysl je stavitel

poselství: Mistr Hilarion 

Milovaní, ti z vás, kteří udržovali své každodenní disciplíny, nyní objevují, že se cítí uvnitř klidnější, než po jistou dobu zažívali. Nejsilnější pocit, který je stále zřejmý, je napětí v čakře kolem solar plexus. Příčinou jsou přicházející kosmické energie. Tím, že si udržujete Světlo, k sobě nevyhnutelně přitahujete vyšší energie a jak tyto vyšší energie přeposíláte a ukotvujete v jádru Země, aby je mohl kdykoli využít, pomáháte očistit síť lidského vědomí od všeho, co musí být rozpuštěno před vstupem do vyšší úrovně vědomí.

Nyní probíhá mnoho čištění a tato aktivita začíná být daleko zřejmější než kdy dříve. Více a více lidí se Probouzí a kreslí své cestičky do písku definujíc jasně své osobní hranice, aby byla jejich vlastní Bytí ochráněna před přílišným množstvím podnětů z externího Světa kolem nich. Vaše osobní pohoda vyžaduje, aby se každý z vás ujistil, že máte klidné útočiště, kam se můžete chodit nabíjet a osvěžovat. Neboť je nutné, aby ve vašich fyzických tělech probíhaly mnohé energetické výměny v souvislosti s přiváděním vyšších energií. Stále sledujte signály, které vám dává vaše tělo a následujte jeho vedení .

Pokračujte, Drazí, v procvičování postojů vděčnosti, neboť samotné toto cvičení vám ohromně pomůže během těchto časů silných změn, totiž myšlenky, které vyšlete do Vesmíru, jsou to, co vám Vesmír vrátí formou určitého projevu ve vašem materiálním Světě. Mysl je stavitel a toto je hlavní klíč k vytvoření Světa, v němž toužíte žít, neboť to, čím se ve svých myšlenkách neustále zabýváte, se projeví ve vašem každodenním životě v té či oné formě tak, aby byly naplněny požadavky vaší tvořivosti.

Následujte výzvy svého srdce, neboť ze všech čaker, které jsou aktivovány ve vašich čtyřech nižších tělech, srdeční čakra je v této době změn ta nejmocnější a nejčinnější, jelikož síla Lásky sjednocuje hybnou energii k vytvoření zázraku transformace ve vašich tělech na všech úrovních vašeho Bytí. Vrcholy a pády, které jste zažili v rámci svých emocí, indikují, že se vaše srdeční čakry začínají široce otevírat, u někoho to způsobuje rostoucí pocit zranitelnosti, protože jste se naučili bránit svá srdce, aby byla chráněna před bolestí z odmítnutí, zrady, smutku, podvodu a oddělení.

Vašim úkolem je překročit svůj strach a umožnit svému pravému vnitřnímu Já projevit se vaším prostřednictvím v každodenních životech. Věřte, že jste stále obklopeni Láskou, ochranou a vedením ve všech směrech svého života.

Chválíme vás a tleskáme za vaši neutuchající vytrvalost v používání faktoru Lásky ve všem, co je ve vašem rádiu aktivity a vlivu. Děkujeme vám, každému z vás za to, že jste silou ve prospěch míru a dobra ve vašem Světě a na vaší nádherné Planetě.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

copyright © 2012 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.